Detaliile cărții

Filipeni 2

1. Aşadar, dacă există vreo încurajare în Hristos, vreo mângâiere a iubirii, vreo împărtăşire a Duhului, dragoste şi îndurare,

2. faceţi-mi bucuria deplină şi gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget.

3. Nu faceţi nimic din duşmănie sau pentru slavă deşartă ci, cu smerenie, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de el.

4. Nimeni să nu aibă grijă doar de ale sale, ci şi de cele ale altora.

5. Gândiţi şi voi la fel ca Hristos Iisus,

6. care fiind din fire Dumnezeu, nu a profitat de egalitatea sa cu Dumnezeu,

7. ci s-a golit pe sine şi a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, fiind cunoscut după înfăţişare ca om.

8. S-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.

9. De aceea şi Dumnezeu l-a preaînălţat şi i-a dăruit Numele, care este mai presus de orice nume,

10. pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt

11. şi toată lumea să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre slava lui Dumnezeu Tatăl.

12. Astfel, preaiubiţilor, după cum aţi fost întotdeauna ascultători, nu doar atunci când eram eu de faţă, ci mai ales acum, când lipsesc, duceţi până la capăt, cu frică şi cutremur, mântuirea voastră,

13. fiindcă Dumnezeu este Cel care lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să înfăptuiţi totul după bunăvoinţa sa.

14. Să faceţi totul fără murmur şi fără ceartă,

15. ca să fiţi fără vină şi curaţi, copii neprihăniţi ai lui Dumnezeu, în mijlocul unei generaţii strâmbe şi rătăcite, în care voi să străluciţi ca nişte lumini în lume,

16. păzind cuvântul vieţii, spre lauda mea în ziua lui Hristos, fiindcă nu am alergat şi nici nu m-am trudit în zadar.

17. Şi chiar dacă îmi voi vărsa sângele peste jertfa şi slujirea credinţei voastre, mă bucur, mă bucur împreună cu voi toţi.

18. De aceea, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă şi voi împreună cu mine!

19. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vi-l trimit curând pe Timotei ca să fiu şi eu cu inima uşoară, aflând veşti despre voi.

20. Căci nu am pe nimeni atât de apropiat sufleteşte, care să se îngrijească de voi cu adevărat.

21. De fapt, toţi îşi văd de treburile lor şi nu de cauza lui Hristos.

22. Dar ştiţi cât a fost de încercat, fiindcă a slujit evanghelia împreună cu mine, asemenea unui copil cu tatăl său.

23. Aşadar, sper să-l trimit îndată ce voi afla ce se va întâmpla cu mine.

24. Am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu.

25. M-am gândit că e necesar să vi-l trimit pe Epafrodit, fratele meu, cel care lucrează şi luptă împreună cu mine, cel pe care voi l-aţi trimis să mă slujească la nevoie.

26. Îi era dor de voi toţi şi era mâhnit fiindcă aflaserăţi că a fost bolnav.

27. A fost foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu s-a îndurat de el şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste întristare.

28. Aşadar, l-am trimis mai repede pentru ca văzându-l, să vă bucuraţi din nou, iar eu să fiu mai puţin mâhnit.

29. Primiţi-l în Domnul, cu toată bucuria şi preţuiţi astfel de oameni,

30. fiindcă el a fost aproape de moarte şi şi-a riscat viaţa pentru lucrarea lui Hristos, slujindu-mă pe mine ca să suplinească lipsa voastră.