Detaliile cărții

Filimon 1

1. Pavel, întemniţat pentru Hristos Iisus, şi fratele Timotei, către Filimon, preaiubitul şi tovarăşul nostru,

2. către sora Apfia şi către Arhip, care se luptă alături de noi, şi către biserica din casa ta:

3. har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

4. Îi mulţumesc întotdeauna Dumnezeului meu şi te amintesc în rugăciunile mele,

5. pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Iisus şi despre dragostea ta pentru toţi cei sfinţi.

6. Mă rog ca tu, fiind părtaş la credinţă, să lucrezi tot mai mult ca între noi să se arate deplina cunoştinţă a oricărui lucru bun, în Hristos.

7. Într-adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere datorită iubirii tale pentru cei sfinţi, pentru că inimile lor au fost încurajate prin tine, frate!

8. De aceea, deşi am tot dreptul în Hristos să-ţi poruncesc,

9. de dragul iubirii, eu, bătrânul Pavel, care sunt acum şi întemniţat pentru Hristos Iisus, te rog, totuşi:

10. pentru copilul meu, te rog, pentru Onisim, pe care l-am născut în lanţuri,

11. cel care altădată ţi-a fost nefolositor, dar acum ne este folositor, şi ţie şi mie.

12. Ţi-l trimit înapoi, ca pe inima mea,

13. deşi doream să-l ţin lângă mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru evanghelie.

14. Dar n-am vrut să fac nimic fără încuviinţarea ta, aşa încât binele pe care mi-l faci să nu fie din silă, ci de bunăvoie.

15. Poate de aceea a fost despărţit de tine doar pentru o vreme, ca să-l ai alături veşnic,

16. dar nu ca pe un rob, ci, mult mai mult decât un rob, ca pe un frate preaiubit, al meu mai întâi şi cu atât mai mult al tău, şi ca om, şi în Domnul.

17. Dacă mă socoteşti părtaş cu tine, primeşte-l aşa cum m-ai primi pe mine!

18. Iar dacă te-a păgubit în vreun fel sau îţi datorează ceva, trece-le în socoteala mea.

19. Eu, Pavel, îţi scriu cu mâna mea: îţi voi plăti – ca să nu mai spun că tu îmi eşti dator cu tot ceea ce eşti!

20. Da, frate, fă-mi acest bine în Domnul – şi adu linişte inimii mele, în Hristos!

21. Ţi-am scris, fiind convins că vei asculta, şi ştiu că vei face chiar mai mult decât ţi-am spus.

22. Pregăteşte-mi şi mie un loc de găzduit, căci sper ca, în urma rugăciunilor voastre, să ajung la voi.

23. Te salută Epafras, cel întemniţat împreună cu mine pentru Hristos Iisus,

24. şi Marcu, Aristarh, Dimas şi Luca, cei care lucrează împreună cu mine.

25. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!