Detaliile cărții

Faptele apostolilor 9

Întoarcerea lui Saul.

1. În vremea aceasta, Saul răspândea ameninţări şi moarte împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot

2. şi i-a cerut scrisori pentru sinagogile din Damasc, aşa încât pe oricine va găsi că aparţine Căii, fie bărbaţi fie femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.

3. În timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc, deodată a strălucit în jurul lui o lumină din cer;

4. a căzut la pământ şi a auzit o voce care i-a zis „Saule, Saule, de ce mă persecuţi?”

5. El i-a răspuns „Cine eşti tu, Doamne?” iar Domnul i-a spus „Eu sunt Iisus pe care îl persecuţi.

6. Acum ridică-te şi intră în cetate şi ţi se va spune acolo ce trebuie să faci!”

7. Bărbaţii care călătoreau împreună cu el au rămas muţi de uimire, pentru că auzeau vocea, dar nu vedeau pe nimeni.

8. Saul s-a ridicat de la pământ şi şi-a deschis ochii, dar nu putea să vadă nimic. Atunci, ducându-l de mână, au mers cu el până în Damasc.

9. Timp de trei zile n-a văzut, n-a mâncat, nici n-a băut nimic.

10. În Damasc era un credincios pe nume Anania şi Domnul i-a vorbit într-o viziune: „Anania!”, iar el i-a răspuns: „Iată-mă, Doamne!”

11. Domnul i-a spus: „Ridică-te şi mergi pe strada numită Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe Saul din Tars. Iată, el se roagă

12. şi, într-o viziune, a văzut pe cineva numit Anania care a intrat şi şi-a pus mâinile peste el ca să vadă din nou.”

13. Anania a răspuns: „Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta, cât rău le-a făcut sfinţilor din Ierusalim.

14. Şi aici are putere de la marii preoţi să îi lege pe toţi cei care cheamă Numele tău.”

15. Dar Domnul i-a zis „Du-te, căci el este cel pe care l-am ales să vestească Numele meu în faţa neamurilor, împăraţilor şi fiilor lui Israel.

16. Eu am să-i arăt tot ce trebuie să sufere pentru Numele meu.”

17. Anania a plecat şi a intrat în casă, şi-a pus mâinile peste Saul şi i-a zis: „Frate Saul, Domnul m-a trimis, Iisus cel care ţi s-a arătat pe drum, ca să vezi iarăşi şi să te umpli de Duhul Sfânt.”

18. Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solzi şi a văzut din nou. Apoi s-a ridicat şi a fost botezat.

19. Pe urmă a mâncat ceva şi a prins putere. Saul a mai rămas câteva zile în Damasc cu ucenicii.

20. Imediat a început să-l vestească pe Iisus în sinagogi şi să arate că El este Fiul lui Dumnezeu.

21. Toţi cei ce-l auzeau erau uimiţi şi ziceau: „Nu este el cel care îi ucidea în Ierusalim pe cei ce chemau Numele acesta? Şi nu a venit el aici ca să îi ducă legaţi la marii preoţi?”

22. Dar Saul devenea tot mai puternic în duh şi îi punea în încurcătură pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedindu-le că Iisus este Mesia.

Iudeii caută să omoare pe Saul.

23. Atunci, după ce au trecut câteva zile iudeii s-au sfătuit să-l omoare.

24. Saul însă a aflat despre planul lor. Porţile cetăţii erau păzite zi şi noapte ca să-l omoare, dar

25. credincioşii l-au luat noaptea şi l-au dat jos peste zid, într-un coş.

26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a încercat să se apropie de ucenicii Domnului, dar toţi se temeau şi nu-l credeau că a devenit şi el ucenic.

27. Atunci Barnaba l-a luat şi l-a adus înaintea apostolilor şi le-a istorisit cum l-a văzut pe Domnul pe când călătorea şi cum i-a vorbit Domnul şi cum a predicat cu îndrăzneală în Damasc în numele lui Iisus.

28. Şi a început să meargă împreună cu ei în Ierusalim şi în afara Ierusalimului, predicând cu îndrăzneală în numele Domnului.

29. Vorbea şi îi înfrunta pe iudeii elenişti, iar ei încercau să-l omoare.

30. Când au aflat fraţii lucrul acesta, l-au adus în Cezareea şi l-au trimis la Tars.

Vindecarea lui Enea.

31. Biserica trăia în pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea şi vieţuia în teamă de Domnul şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, creştea.

32. Petru, pe când îi vizita pe toţi sfinţii, s-a dus şi la cei ce locuiau în cetatea Lida.

33. Acolo a găsit un om numit Enea care era paralizat la pat de opt ani.

34. Petru i-a zis: „Enea, Iisus Hristos te vindecă, ridică-te şi strânge-ţi patul!” iar el s-a ridicat îndată.

35. Toţi cei din Lida şi din Saron l-au văzut şi s-au întors la Domnul.

Învierea Tabitei.

36. În Iope locuia o ucenică pe nume Tabita, care înseamnă Gazelă. Femeia aceasta făcea multe fapte bune şi era foarte milostivă.

37. Tocmai în vremea aceea s-a îmbolnăvit şi a murit. Atunci oamenii au spălat-o şi au pus-o în camera de sus.

38. Lida este aproape de Iope, iar când ucenicii au auzit că Petru era acolo, au trimis doi bărbaţi să-l roage: „Vino repede la noi!”

39. Petru s-a ridicat şi a plecat cu ei. Când a ajuns, l-au condus în camera de sus şi toate văduvele l-au înconjurat plângând şi arătându-i cămăşile şi hainele pe care le ţesea Tabita împreună cu ele, când trăia.

40. El i-a scos pe toţi afară şi a îngenuncheat. S-a rugat, s-a întors spre trupul ei şi i-a zis: „Tabita, ridică-te!” iar ea şi-a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a ridicat în capul oaselor.

41. El i-a dat mâna, a ridicat-o în picioare şi i-a chemat pe toţi sfinţii şi pe văduve şi le-a dat-o înapoi vie.

42. Vestea s-a răspândit pretutindeni în Iope şi mulţi au crezut în Domnul.

43. Petru a mai rămas o bună bucată de vreme în Iope şi a locuit la un tăbăcar numit Simon.