Detaliile cărții

Faptele apostolilor 3

Vindecarea ologului din naştere.

1. Într-o zi, Petru şi Ioan se urcau la Templu pentru rugăciunea de la ceasul al nouălea.

2. Şi un bărbat olog din naştere, pe care-l aduceau şi-l puneau în fiecare zi la poarta Templului numită Poarta Frumoasă, cerea de pomană de la cei ce intrau în Templu.

3. Văzându-i pe Petru şi Ioan că erau gata să intre în Templu, el le-a cerut să-i dea ceva de pomană.

4. Petru, privind spre el împreună cu Ioan, i-a zis: „Uită-te la noi!”

5. El îi privea atent şi aştepta să primească ceva de la ei.

6. Atunci Petru i-a spus: „Argint şi aur n-am, dar ce am îţi dau: în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, ridică-te şi umblă!”

7. Şi apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat şi imediat picioarele şi genunchii i s-au întărit.

8. Dintr-o săritură a fost în picioare şi mergea. Şi a intrat cu ei în Templu, umblând şi sărind şi lăudându-l pe Dumnezeu.

9. Tot poporul l-a văzut că umbla şi îl lăuda pe Dumnezeu;

10. şi-au seama că el era cel ce stătea şi cerşea lângă Poarta Frumoasă a Templului şi s-au umplut de uimire şi erau uluiţi pentru ce i se întâmplase.

11. Cum el era nedespărţit de Petru şi de Ioan, tot poporul s-a adunat în jurul lor, uimit, lângă Poarta numită „a lui Solomon”.

Cuvântarea lui Petru către norod.

12. Văzându-i, Petru s-a adresat poporului: „Israeliţi, de ce vă miraţi de lucrul acesta şi ne priviţi ca şi cum prin puterea şi evlavia noastră l-am făcut pe acest om să umble?

13. Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, l-a slăvit pe Fiul său Iisus pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi v-aţi lepădat de El, pe când el voia să-l elibereze.

14. Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se elibereze un ucigaş,

15. l-aţi omorât pe Stăpânul vieţii – pe Cel pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi – iar noi suntem martorii lui.

16. Prin credinţa în Numele lui, omul acesta pe care îl vedeţi şi-l ştiţi a fost întărit de Numele lui; credinţa, care vine prin El, i-a întregit trupul, înaintea voastră a tuturor.

17. Ştiu acum, fraţilor, că din neştiinţă aţi făcut aşa, voi şi conducătorii voştri.

18. Însă Dumnezeu, în felul acesta, a împlinit cele pe care le-a vestit mai dinainte prin gura tuturor profeţilor, că Unsul său va pătimi.

19. Pocăiţi-vă, aşadar, şi întoarceţi-vă ca să vi se şteargă păcatele,

20. ca să vină vremuri de mângâiere de la Domnul şi să-l trimită pe Cel Uns, Cel hotărât mai dinainte pentru voi, pe Iisus,

21. Cel pe care cerul trebuie să-l primească până la vremurile reaşezării tuturor celor grăite de Dumnezeu prin gura sfinţilor lui profeţi din vechime.

22. Moise a spus: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica un profet dintre fraţii voştri, unul ca mine. De El să ascultaţi în tot ce vă va spune.

23. Şi de va fi cineva care să nu-l asculte pe profetul acela, va fi nimicit din popor.

24. La fel au vorbit şi toţi profeţii care au urmat de la Samuel încoace şi au vestit zilele acestea.

25. Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii voştri, când i-a spus lui Avraam: În sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.

26. Vouă vi l-a trimis Dumnezeu mai întâi pe Fiul său, înviindu-l din morţi, ca să vă binecuvânteze şi fiecare să se întoarcă de la răutatea sa.”