Detaliile cărții

Faptele apostolilor 24

Pavel la Cezarea.

1. După cinci zile au coborât marele preot Anania şi câţiva bătrâni împreună cu Tertul, un orator; ei s-au înfăţişat la procurator cu plângere împotriva lui Pavel.

2. După ce l-au chemat şi pe el, Tertul a început să-l acuze zicând: „Multă pace a venit peste noi prin tine, prea puternice Felix, şi multe îndreptări s-au adus neamului acestuia prin grija ta

3. şi noi le mărturisim în orice fel şi pretutindeni cu toată recunoştinţa.

4. Dar, ca să nu te obosesc prea mult, ascultă-ne, te rog, pe scurt, în bunăvoinţa ta.

5. Am descoperit că omul acesta este o pacoste şi stârneşte răzvrătiri printre toţi iudeii din Imperiu, fiind cap al ereziei nazarinenilor.

6. A încercat să pângărească şi Templul, dar noi l-am prins

7. şi poţi să-l judeci tu însuţi cu privire la toate acestea, ca să afli de ce îl acuzăm.”

8. Aici toţi iudeii l-au susţinut, spunând că aşa este.

Apărarea lui Pavel.

9. Apoi, guvernatorul i-a făcut semn lui Pavel şi el a răspuns: „Ştiu că de mulţi ani eşti judecător peste neamul acesta şi de aceea mă voi apăra cu încredere.

10. Poţi vedea tu însuţi că nu sunt mai mult de douăsprezece zile de când am urcat la Ierusalim să mă închin

11. şi nu m-au găsit certându-mă cu cineva, nici răzvrătind mulţimea, nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate.

12. Nici nu pot să-ţi dovedească acum lucrurile de care mă acuză.

13. Cât despre Calea pe care ei o numesc erezie, îţi mărturisesc că aşa mă închin eu Dumnezeului părinţilor mei, crezând toate cele scrise în Lege şi în profeţi

14. şi având nădejdea în Dumnezeu, pe care şi ei înşişi o aşteaptă, că va veni învierea celor drepţi şi a celor nedrepţi.

15. Pentru aceasta mă străduiesc şi eu să am întotdeauna conştiinţa curată înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

16. După mai mulţi ani, am venit să aduc milostenii poporului meu şi daruri

17. şi aşa m-au găsit nişte iudei din Asia, în Templu, după curăţire, fără mulţime şi fără tulburare,

18. – ei înşişi ar fi trebuit să vină în faţa ta şi să mă acuze, dacă aveau ceva împotriva mea.

19. Şi chiar şi cei de aici să spună ei înşişi ce vină au găsit când am stat în faţa sinedriului,

20. afară de strigătul pe care l-am scos când am zis: Pentru învierea morţilor sunt judecat astăzi înaintea voastră!”

21. Dar Felix i-a amânat, cunoscând destul de multe despre Calea aceasta, şi le-a zis: „Când va coborî şi comandantul Lisias, atunci voi hotărî asupra acuzaţiilor voastre!”

22. I-a poruncit centurionului să-l ţină sub pază pe Pavel, dar să-i dea şi oarecare libertate şi să nu împiedice pe nimeni dintre ai lui să vină şi să-l slujească.

Pavel stă de vorbă cu Felix.

23. După câteva zile, Felix a venit cu Drusila, soţia lui, care era evreică, şi l-a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Iisus.

24. În timp ce vorbea el despre îndreptăţire, despre înfrânarea poftelor şi despre judecata viitoare, Felix i-a spus cuprins de frică: „Du-te acum şi, când voi mai avea prilej, te voi chema!”

25. În acelaşi timp, el spera că Pavel îi va da bani; de aceea îl chema des să-i vorbească.

Pavel înaintea lui Festus.

26. Au trecut astfel doi ani şi în locul lui Felix a venit Porcius Festus; vrând să le facă o favoare iudeilor, Felix l-a lăsat pe Pavel în lanţuri.