Detaliile cărții

Faptele apostolilor 22

Cuvântarea lui Pavel.

1. „Fraţi şi părinţi, iată apărarea mea faţă de voi, ascultaţi-mă!”

2. Când ei l-au auzit că vorbeşte în ebraică au făcut o linişte şi mai mare, iar Pavel le-a zis:

3. „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul din Cilicia şi am învăţat la Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel. Am fost instruit cu grijă în Legea părintească şi am fost plin de zel faţă de Dumnezeu, aşa cum sunteţi şi voi astăzi.

4. Am prigonit Calea aceasta până la moarte de om, i-am arestat şi i-am aruncat în temniţă pe credincioşi, bărbaţi şi femei –

5. marele preot şi toată adunarea bătrânilor pot să dea mărturie! Am luat de la ei scrisori către fraţii din Damasc, ca să merg şi să îi aduc pe ucenicii de acolo, legaţi la Ierusalim, să fie pedepsiţi.

6. Însă pe când călătoream şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază a strălucit deodată împrejurul meu o lumină puternică din cer.

7. Am căzut la pământ şi am auzit un glas care îmi vorbea: Saule, Saule, de ce mă persecuţi?

8. Eu i-am răspuns: Cine eşti, Doamne? iar El mi-a zis: Eu sunt Iisus Nazarineanul pe care tu îl persecuţi!

9. Cei care erau cu mine au văzut lumina dar nu au auzit glasul care îmi vorbea.

10. Iar eu i-am spus: Ce vrei să fac, Doamne? El mi-a răspuns: Ridică-te şi du-te în Damasc, pentru că acolo ţi se va spune tot ce ţi s-a hotărât să faci!

11. Cum nu mai puteam vedea din cauza strălucirii acelei lumini am mers în Damasc, condus de mână de către însoţitorii mei.

12. Şi Anania, un om evlavios după Lege şi vorbit de bine de toţi iudeii care trăiau acolo,

13. a venit, a stat lângă mine şi mi-a zis: Frate Saule, recapătă-ţi vederea! Chiar în clipa aceea mi-am recăpătat vederea şi l-am văzut!

14. Anania mi-a spus: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales mai dinainte să cunoşti voia lui şi să-l vezi pe Cel Drept şi să auzi glasul gurii lui,

15. pentru că îi vei fi martor înaintea tuturor oamenilor, cu privire la ceea ce ai văzut şi ai auzit.

16. Acum, de ce mai stai? Ridică-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele lui!

17. Când m-am întors la Ierusalim şi mă rugam în Templu, s-a făcut aşa, că am intrat într-o stare de extaz

18. şi l-am văzut că îmi spune: Repede, grăbeşte-te şi pleacă din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine.

19. Eu i-am zis: Doamne, ei ştiu că îi închideam în temniţă şi îi băteam pe cei care credeau în tine, prin sinagogi,

20. şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul tău, eram şi eu în picioare acolo, încuviinţându-i şi păzind hainele celor care îl ucideau!

21. Dar El mi-a zis: Du-te, căci te voi trimite la neamuri, departe!”

Pavel: cetăţean roman.

22. Ei l-au ascultat până la vorba aceasta; atunci şi-au ridicat glasul şi au strigat: „Ia-l de pe faţa pământului, nu merită să trăiască un asemenea om!”

23. Strigau şi îşi vânturau hainele şi aruncau praf în aer.

24. Comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreaţă şi să fie biciuit şi cercetat ca să afle din ce cauză strigau ei aşa împotriva lui.

25. Pe când îl legau cu curele, Pavel i-a zis căpitanului, care era de faţă: „Vă este permis să bateţi un cetăţean roman care nu este condamnat?”

26. Căpitanul, auzind, a mers la comandant să-i dea de veste şi i-a zis: „Ce vrei să faci? Omul acesta este cetăţean roman!”

27. Căpitanul s-a întors şi i-a zis: „Spune-mi, eşti roman?” iar Pavel a zis: „Da!”

28. Comandantul i-a răspuns: „Eu am obţinut cetăţenia aceasta cu o mare sumă de bani.” Iar Pavel i-a zis: „Eu chiar m-am născut roman!”

29. Atunci, imediat, cei ce se pregăteau să-l interogheze s-au retras. Comandantul s-a temut când a aflat că Pavel este roman, pentru că îl legase.

Pavel înaintea Sinedriului.

30. A doua zi, vrând să cunoască adevărul, anume, de ce îl acuză iudeii, l-a dezlegat şi a poruncit să vină toţi preoţii de seamă şi tot sinedriul şi l-a adus pe Pavel să stea înaintea lor.