Detaliile cărții

Evrei 8

1. Cel mai important lucru din cele spuse este că avem un astfel de mare preot, care stă la dreapta tronului măririi, în ceruri,

2. şi slujitor al celor sfinte şi al cortului celui adevărat, care a fost ridicat de Domnul, nu de vreun om.

3. Pentru că orice mare preot este pus să aducă daruri şi jertfe, de aceea trebuia ca şi marele nostru preot să aibă ceva de adus.

4. Dacă ar fi fost pe pământ, nici nu ar fi putut fi preot, pentru că aici erau deja cei ce aduc darurile după Lege.

5. Aceştia slujesc chipului şi umbrei celor cereşti, aşa cum i s-a spus lui Moise când a fost să ridice cortul: Vezi, i s-a zis, să faci totul după modelul care ţi s-a arătat pe munte!

6. Acum, însă, El a dobândit o slujire mai bună, pentru că este mijlocitorul unui legământ mai bun, care se întemeiază pe făgăduinţe mai bune.

7. Dacă legământul dintâi ar fi fost desăvârşit, atunci nu s-ar fi lăsat loc pentru un al doilea legământ.

8. Căci Dumnezeu îi mustră şi le zice: Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia un nou legământ cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda,

9. nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor când i-am luat de mână şi i-am scos afară din ţara Egiptului. Pentru că ei nu au rămas în legământul meu, nici Eu nu m-am mai îngrijit de ei, zice Domnul.

10. Acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, spune Domnul: Voi pune legile mele în mintea lor şi le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu.

11. Şi nimeni nu-l va mai învăţa pe aproapele său sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte-l pe Domnul!” căci toţi mă vor cunoaşte, de la cel mai mic la cel mai mare dintre ei.

12. Pentru că mă voi purta cu milă faţă de nedreptăţile lor şi nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor.

13. Iar când zice nou, legământul dintâi devine vechi; iar ceea ce este vechi şi îmbătrânit este gata să piară.