Detaliile cărții

Evrei 3

1. De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi la chemarea cerească, gândiţi-vă cu luare aminte la Iisus, apostolul şi marele preot al mărturisirii noastre,

2. care i-a fost credincios lui Dumnezeu, cel ce l-a făcut apostol şi mare preot, aşa cum şi Moise a fost credincios în toată casa lui.

3. El a fost vrednic de o slavă mai mare decât slava lui Moise, după cum cel care a zidit o casă primeşte o cinste mai mare decât casa însăşi.

4. Căci orice casă are un ziditor, iar cel ce le zideşte pe toate este Dumnezeu.

5. Moise, în ceea ce-l priveşte, a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, dar numai ca slujitor, ca o mărturie pentru cele ce urmau să fie spuse mai târziu.

6. Hristos însă a fost slujitor peste casa lui – ca Fiu, iar casa aceasta suntem noi, dacă ne păstrăm îndrăzneala şi nădejdea cu care ne lăudăm.

7. De aceea, aşa cum spune Duhul Sfânt: Astăzi dacă auziţi glasul lui,

8. nu vă împietriţi inimile, ca în ceasul răzvrătirii, ca în ziua ispitirii din pustiu,

9. când părinţii voştri m-au ispitit, când m-au pus la încercare şi au văzut lucrările mele

10. vreme de patruzeci de ani. De aceea, m-am mâniat pe neamul acesta şi am zis: „Mereu îşi rătăcesc inimile, n-au cunoscut căile mele!”

11. Aşa cum am jurat în mânia mea: „Nu vor intra în odihna mea!”

12. Aveţi grijă, fraţilor, să nu fie nimeni între voi cu inimă vicleană şi necredincioasă, care să vă îndepărteze de Dumnezeul cel Viu,

13. ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cât se mai spune încă „astăzi”, ca nimeni dintre voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului;

14. căci noi suntem părtaşi cu Hristos, dacă ne păstrăm nezdruncinată până la sfârşit încrederea de la început,

15. după cum se zice: Astăzi dacă auziţi glasul lui nu vă împietriţi inimile ca atunci, la răzvrătire!

16. Şi cine au fost cei care au auzit şi totuşi s-au răzvrătit? Nu au fost ei toţi cei care au ieşit din Egipt conduşi de Moise?

17. Şi pe cine s-a mâniat El timp de patruzeci de ani, nu pe ei, care au păcătuit şi ale căror trupuri au căzut moarte în pustiu?

18. Şi cui s-a jurat El că nu vor intra în odihna lui? Nu lor, celor care nu-l ascultaseră?

19. Vedem că n-au putut intra din cauza necredinţei lor.