Detaliile cărții

Efeseni 3

1. De aceea, eu, Pavel, întemniţat de dragul lui Hristos pentru voi, neamurile –

2. cu siguranţă aţi auzit de harul pe care Dumnezeu, în planul său, mi l-a dat pentru voi,

3. de taina pe care, prin revelaţie, El mi-a făcut-o cunoscută, după cum v-am scris pe scurt mai înainte.

4. De acolo, dacă citiţi, puteţi înţelege cunoaşterea pe care o am despre taina lui Hristos,

5. care în veacurile trecute nu a fost arătată oamenilor aşa cum a fost revelată acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi, în Duhul:

6. prin evanghelie, neamurile au şi ele parte de moştenire, aparţin aceluiaşi trup şi sunt şi ele părtaşe la făgăduinţă, în Hristos Iisus.

7. Eu am devenit slujitorul acestei evanghelii prin harul pe care Dumnezeu mi l-a dat în dar după cum lucrează puterea sa.

8. Mie, celui mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har de a vesti neamurilor bogăţia de nepătruns a lui Hristos

9. şi de a arăta tuturor care este planul tainei ascunse din veci în Dumnezeu, care pe toate le-a creat,

10. pentru ca înţelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu să fie cunoscută acum, prin Biserică, de stăpânirile şi domniile din ceruri,

11. după hotărârea din veci pe care El a împlinit-o în Hristos Iisus, Domnul nostru.

12. În El avem, încredinţaţi fiind, îndrăzneală şi cale deschisă către Dumnezeu, prin credinţa în El.

13. Pentru aceasta, vă rog, să nu vă pierdeţi curajul din pricina suferinţelor mele pentru voi, fiindcă ele sunt slava voastră.

14. De aceea, îmi plec genunchii înaintea Tatălui,

15. de la care îşi trage numele orice neam în cer şi pe pământ

16. ca să vă dea darul, după bogăţia slavei lui, de a fi întăriţi cu putere, prin Duhul lui, în omul lăuntric,

17. iar Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă, înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire,

18. ca să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lăţimea şi lungimea şi înălţimea şi adâncimea

19. şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos care întrece orice cunoaştere, ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20. Iar lui Dumnezeu, care poate să facă, prin puterea care lucrează în noi, cu mult mai mult decât putem noi cere sau gândi,

21. a lui să fie slava, în Biserică şi în Hristos Iisus, în toate generaţiile care vor fi în veacul veacurilor, amin!