Detaliile cărții

Efeseni 1

1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi care cred în Hristos Iisus,

2. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat, în Hristos, cu toată binecuvântarea duhovnicească, în ceruri,

4. după cum ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi nevinovaţi înaintea lui. Din iubire,

5. Dumnezeu a hotărât de mai înainte să ne înfieze pentru sine, prin Iisus Hristos, după cum a vrut în bunăvoinţa sa,

6. spre lauda slavei harului său, pe care ni l-a dăruit în Fiul său cel iubit.

7. În El avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului său

8. pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră, în toată înţelepciunea şi priceperea.

9. Dumnezeu ne-a făcut cunoscută, după bunăvoinţa sa, taina voii lui, pe care a hotărât-o de mai înainte în Hristos,

10. pentru a o aduce la desăvârşire la împlinirea vremurilor: să adune toate în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, în El.

11. Dumnezeu a hotărât mai dinainte, conform planului său – căci El înfăptuieşte totul după hotărârea voinţei lui – să ne aleagă în El,

12. ca să fim spre lauda slavei lui, noi, primii care am nădăjduit în Hristos.

13. În El, şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre, şi aţi crezut în El, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt cel făgăduit.

14. Duhul Sfânt este garanţia moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de El, spre lauda slavei lui.

15. De aceea, de când am auzit despre credinţa voastră în Domnul Iisus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii,

16. nu încetez să mulţumesc pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele,

17. pentru ca Tatăl slavei, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al revelaţiei, ca să-l cunoaşteţi.

18. Mă rog ca înţelegerea voastră să fie iluminată astfel încât să cunoaşteţi nădejdea la care El v-a chemat, bogăţia slavei moştenirii lui în cei sfinţi,

19. şi măreţia covârşitoare a puterii lui în noi, cei credincioşi, potrivit cu lucrarea puterii lui celei mari.

20. Prin ea, Dumnezeu a lucrat în Hristos, înviindu-l din morţi şi aşezându-l la dreapta lui, în ceruri,

21. mai presus decât orice stăpânire, putere, tărie şi domnie, şi mai presus de orice nume invocat, nu numai în lumea de acum, ci şi în cea viitoare.

22. Şi Dumnezeu a supus toate lucrurile la picioarele lui Hristos şi pe El l-a dat mai presus de toate cap Bisericii,

23. care este trupul său, plinătatea celui ce împlineşte totul în toţi.