Detaliile cărții

Apocalipsa 5

1. Şi am văzut în mâna dreaptă a celui ce şedea pe tron o carte scrisă şi pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.

2. Şi am văzut un înger puternic vestind cu glas răsunător: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă peceţile?”

3. Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu era în stare să deschidă cartea şi nici să se uite în ea.

4. Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea şi nici să se uite în ea.

5. Şi unul din bătrâni mi-a spus: „Nu plânge! Iată, Leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David, El a învins ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.”

6. Şi am văzut un Miel stând ca înjunghiat în mijlocul tronului şi al celor patru fiinţe şi în mijlocul bătrânilor, având şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în toată lumea.

7. El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce şedea pe tron.

8. Şi când a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare o harpă şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.

9. Ei cântau o cântare nouă, spunând: Vrednic eşti să iei cartea şi să-i desfaci peceţile, pentru că ai fost înjunghiat şi cu sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din fiecare seminţie şi limbă şi neam şi popor

10. şi i-ai făcut împărăţie şi preoţi ai Dumnezeului nostru şi ei vor domni peste pământ.

11. M-am uitat şi am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor, iar numărul lor era miriade de miriade şi mii de mii.

12. Ei spuneau cu glas răsunător: Vrednic este Mielul cel înjunghiat să primească puterea şi bogăţia şi înţelepciunea şi tăria şi cinstea şi slava şi binecuvântarea.

13. Şi am auzit toate făpturile care sunt în cer şi pe pământ şi sub pământ şi în mare, pe toate câte sunt în ele zicând: Celui care şade pe tron şi Mielului să fie binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea, în vecii vecilor!

14. Şi cele patru fiinţe spuneau: „Amin!”, iar bătrânii au căzut la pământ şi s-au închinat.