Detaliile cărții

Apocalipsa 3

1. Iar îngerului bisericii din Sardes scrie-i: Aşa spune Cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale. Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.

2. Veghează şi întăreşte ceea ce a mai rămas şi stă să moară, fiindcă nu am găsit desăvârşite faptele tale înaintea Dumnezeului meu.

3. Aşadar, adu-ţi aminte cum ai primit şi ai ascultat, păzeşte şi pocăieşte-te. Iar dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei ştii ceasul când voi veni asupra ta.

4. Însă ai în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat veşmintele. Ei vor umbla împreună cu mine, înveşmântaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.

5. Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe, iar Eu nu-i voi şterge numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu şi înaintea îngerilor lui.

6. Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune bisericilor.

7. Iar îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: Aşa spune Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel care deschide şi nimeni nu închide şi Cel care închide şi nimeni nu deschide:

8. Ştiu faptele tale. Iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni nu o poate închide fiindcă, deşi ai puţină putere, ai păzit cuvântul meu şi nu mi-ai tăgăduit numele.

9. Iată, ţi-i dau din sinagoga Satanei pe cei care îşi spun iudei dar nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine la picioarele tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.

10. Pentru că ai păzit porunca mea de a fi statornic, şi Eu te voi păzi de ceasul încercării care urmează să vină peste toată lumea ca să îi încerce pe locuitorii lumii.

11. Eu vin curând! Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

12. Pe cel care învinge îl voi face stâlp în Templul Dumnezeului meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu şi numele cetăţii Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu, şi voi scrie pe el numele meu cel nou.

13. Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune bisericilor.

14. Iar îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i: Aşa spune Cel ce este Amin, martorul credincios şi adevărat, începutul creaţiei lui Dumnezeu:

15. Îţi ştiu faptele: tu nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, măcar de ai fi fost rece sau fierbinte!

16. Aşa, pentru că eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te scuip din gura mea,

17. fiindcă spui: Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic – şi nu ştii că, de fapt, tu eşti nenorocit, vrednic de plâns, sărac, orb şi gol.

18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur purificat în foc, ca să te îmbogăţeşti, veşminte albe, ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi alifie, ca să îţi ungi ochii şi să vezi.

19. Pe cei pe care îi iubesc, îi mustru şi îi pedepsesc; fii plin de râvnă, aşadar, şi pocăieşte-te!

20. Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă cineva va auzi glasul meu şi va deschide uşa, Eu voi intra la el şi voi cina împreună cu el şi el cu mine.

21. Celui care învinge îi voi da să stea împreună cu mine pe tronul meu, după cum şi Eu am învins şi stau împreună cu Tatăl meu pe tronul său.

22. Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune bisericilor.”