Detaliile cărții

Apocalipsa 2

1. „Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Aşa spune Cel care ţine în mâna dreaptă cele şapte stele, Cel care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:

2. Ştiu faptele tale, strădania şi răbdarea ta şi că nu-i poţi suferi pe cei răi şi că i-ai pus la încercare pe cei care se dau drept apostoli, dar nu sunt, ci i-ai dovedit mincinoşi.

3. Ai răbdat şi ai suferit de dragul numelui meu şi nu ai obosit.

4. Dar am ceva împotriva ta: nu mai ai dragostea de la început.

5. Aminteşte-ţi deci de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă iar faptele dinainte. Iar dacă nu te pocăieşti, voi veni la tine şi îţi voi muta sfeşnicul din locul lui.

6. Totuşi ai ceva bun: urăşti faptele nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.

7. Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune bisericilor: celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii care este în raiul lui Dumnezeu.

8. Iar îngerului bisericii din Smirna scrie-i: Aşa spune Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:

9. Îţi ştiu necazul şi sărăcia – dar eşti bogat – şi batjocura din partea celor care se numesc iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.

10. Nu te teme de ceea ce vei suferi. Iată, diavolul îi va arunca în închisoare pe unii dintre voi, ca să fiţi puşi la încercare, şi veţi avea zece zile de necaz. Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii.

11. Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune bisericilor: cel ce va birui nu va fi vătămat de a doua moarte!

12. Iar îngerului bisericii din Pergam scrie-i: Aşa spune cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:

13. Ştiu unde locuieşti, acolo unde este tronul Satanei. Tu ţii cu tărie numele meu şi nu ai tăgăduit credinţa în mine nici chiar iar în zilele lui Antipa, martorul meu, cel credincios mie, care a fost ucis acolo, la voi, unde locuieşte Satana.

14. Însă am împotriva ta câteva lucruri: ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaam, cel care îl învăţa pe Balac să pună piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce carne jertfită idolilor şi să se desfrâneze.

15. De asemenea, ai şi tu câţiva care ţin învăţătura nicolaiţilor.

16. Aşadar, pocăieşte-te! Iar dacă nu, Eu voi veni îndată la tine şi mă voi război cu ei cu sabia gurii mele.

17. Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune bisericilor: celui care învinge îi voi da din mana cea ascunsă şi îi voi da o pietricică albă, iar pe pietricică va fi scris un nume nou, pe care nimeni nu-l cunoaşte, decât cel care-l primeşte.

18. Iar îngerului bisericii din Tiatira scrie-i: Aşa spune Fiul lui Dumnezeu, Cel ce are ochii ca para focului, iar picioarele asemenea aramei:

19. Îţi cunosc faptele şi dragostea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea, iar faptele tale din urmă sunt mai mari decât cele dintâi.

20. Însă am ceva împotriva ta: o îngădui pe Izabela, femeia care se pretinde profet şi îi învaţă şi îi amăgeşte pe robii mei să se desfrâneze şi să mănânce carne jertfită idolilor.

21. Şi i-am dat timp să se pocăiască, dar ea nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei.

22. Iată, o arunc bolnavă la pat, iar pe cei ce se desfrânează cu ea îi arunc într-o mare suferinţă, dacă nu se pocăiesc de faptele ei,

23. iar pe copiii ei îi voi lovi cu moarte. Şi vor cunoaşte toate bisericile că Eu sunt Cel care cercetează lăuntrul şi inima omului şi vă voi da fiecăruia după faptele voastre.

24. Însă celorlalţi din Tiatira, vouă, care nu ţineţi această învăţătură şi nu aţi cunoscut „adâncurile Satanei”, aşa cum zic ei, vă spun: Nu mai pun peste voi altă greutate,

25. doar să ţineţi cu tărie ceea ce aveţi până când voi veni.

26. Iar celui ce învinge şi păzeşte până la sfârşit faptele mele îi voi da stăpânire asupra neamurilor

27. şi le va păstori cu un toiag de fier şi ca pe nişte vase de lut le va sfărâma.

28. Aşa îi voi da, după cum şi Eu am primit de la Tatăl meu. Şi îi voi da Steaua dimineţii.

29. Cel ce are urechi să asculte ceea ce Duhul le spune bisericilor.