Detaliile cărții

2 Timotei 4

1. Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus, care va judeca viii şi morţii, şi înaintea Împărăţiei lui şi a venirii lui:

2. vesteşte cuvântul, stăruie la vreme potrivită dar şi nepotrivită, mustră, îndeamnă, cu multă răbdare şi în toată învăţătura.

3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci, dornici să îşi desfete auzul, îşi vor lua învăţători după propriile lor pofte

4. şi nu vor mai asculta adevărul, ci se vor abate către basme.

5. Tu, însă, fii treaz în toate, îndură suferinţele, fă-ţi lucrarea de evanghelist, împlineşte-ţi slujirea!

6. Cât despre mine, eu sunt oferit deja ca jertfă, iar timpul plecării mele s-a apropiat.

7. Am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit călătoria, am păzit credinţa.

8. De acum mi s-a pregătit cununa dreptăţii, pe care, în ziua aceea, mi-o va dărui Domnul, Judecătorul cel Drept, nu numai mie, ci şi tuturor celor care îi iubesc venirea.

9. Străduieşte-te să vii cât mai curând la mine,

10. fiindcă Dimas, din iubire pentru veacul de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic, iar Crescent, în Galatia, Tit, în Dalmaţia.

11. Doar Luca a rămas cu mine. Adu-l şi pe Marcu pentru că îmi este de folos în slujire.

12. Pe Tihic l-am trimis la Efes.

13. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troas, la Carp, precum şi cărţile, mai ales pergamentele.

14. Alexandru, arămarul, mi-a făcut mult rău; îi va răsplăti Domnul după faptele lui.

15. Păzeşte-te şi tu de el, fiindcă s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre.

16. La prima mea apărare, nimeni nu mi-a venit în ajutor, dimpotrivă, toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală!

17. Dar Domnul mi-a stat în ajutor şi m-a întărit, pentru ca prin mine vestirea evangheliei să fie împlinită şi toate neamurile să o audă. Iar eu am fost izbăvit din gura leului.

18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui pentru Împărăţia lui cerească. A lui să fie slava, în vecii vecilor. Amin!

19. Îmbrăţişează-i pe Prisca şi pe Acvila, şi pe cei din casa lui Onisifor.

20. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav.

21. Străduieşte-te să vii înainte să înceapă iarna. Te îmbrăţişează Eubul, Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii.

22. Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi!