Detaliile cărții

2 Timotei 3

1. Să ştii acest lucru: în zilele din urmă vor veni vremuri grele.

2. Oamenii vor fi egoişti, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, hulitori, nesupuşi părinţilor, nerecunoscători, fără sfinţenie,

3. fără inimă, neînduplecaţi, calomniatori, violenţi, cruzi, duşmani ai binelui,

4. trădători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu,

5. având o evlavie de formă, dar negându-i puterea. Fereşte-te de ei!

6. Dintre ei sunt cei ce se strecoară prin case şi vânează femei pline de păcate, târâte de tot felul de pofte,

7. care învaţă mereu, dar nu pot ajunge niciodată la cunoaşterea adevărului.

8. După cum Iannes şi Iambres s-au ridicat împotriva lui Moise, tot aşa şi aceştia se împotrivesc adevărului, oameni stricaţi la minte, nevrednici în credinţă.

9. Aceştia, însă, nu vor ajunge departe, pentru că nebunia lor va fi dată pe faţă înaintea tuturor, aşa cum s-a întâmplat şi cu aceia.

10. Tu, însă, m-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în răbdare, în dragoste, în statornicie,

11. în persecuţiile şi suferinţele pe care le-am pătimit în Antiohia, în Iconiu şi în Listra. Câte persecuţii am îndurat! Şi din toate m-a scăpat Domnul!

12. Într-adevăr, toţi cei care vor să trăiască evlavios în Hristos Iisus vor fi persecutaţi.

13. Iar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, înşelându-i pe alţii şi fiind ei înşişi înşelaţi.

14. Tu, însă, rămâi la lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti încredinţat, fiindcă ştii de la cine le-ai învăţat.

15. Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi care pot să te facă înţelept pentru mântuire, prin credinţa în Hristos Iisus.

16. Întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu şi este de folos să înveţe, să mustre, să îndrepte, să educe în dreptate,

17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice faptă bună.