Detaliile cărții

2 Tesaloniceni 3

1. În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, astfel încât cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie slăvit aşa cum e la voi

2. şi să fim izbăviţi de oamenii vicleni şi răi, pentru că nu toţi au credinţă.

3. Domnul este credincios, El vă va întări şi vă va păzi de Cel Rău.

4. Cât despre voi, suntem încredinţaţi în Domnul că faceţi şi veţi continua să faceţi ceea ce vă poruncim.

5. Domnul să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos.

6. Fraţilor, vă poruncim, în numele Domnului Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care trăieşte în lenevie, şi nu după învăţăturile primite de la noi.

7. Voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne urmaţi exemplul, căci noi n-am trândăvit între voi.

8. Nici nu am mâncat de la nimeni pâine de pomană, ci am muncit cu trudă şi osteneală zi şi noapte, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi.

9. Deşi aveam acest drept, am vrut să vă dăm un exemplu pe care să-l urmaţi.

10. Într-adevăr, pe când eram la voi aşa v-am poruncit: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce!

11. Am auzit însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie, nu muncesc deloc, şi se mai amestecă şi în treburile altora.

12. Acestora le poruncim şi îi îndemnăm în Domnul Iisus Hristos să-şi câştige pâinea muncind în linişte.

13. Iar voi, fraţilor, să nu vă descurajaţi în facerea binelui.

14. Dacă cineva nu se supune poruncii din această epistolă, însemnaţi-l şi să nu mai aveţi de-a face cu el, ca să-i fie ruşine.

15. Dar nu-l socotiţi duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate.

16. Însuşi Domnul păcii să vă dea pacea întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!

17. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea salutarea, acesta este semnul meu în toate scrisorile. Aşa scriu.

18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toţi.