Detaliile cărții

2 Tesaloniceni 1

1. Pavel, Silvan şi Timotei către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru şi în Domnul Iisus Hristos,

2. har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

3. Suntem datori să-i mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, căci credinţa voastră creşte tot mai mult, iar iubirea pe care o aveţi unii pentru alţii sporeşte în fiecare dintre voi.

4. Astfel, noi înşine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate persecuţiile şi necazurile pe care le suferiţi.

5. Ele sunt dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi de împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi.

6. Într-adevăr este drept ca Dumnezeu să-i răsplătească cu necazuri pe cei care vă fac necazuri,

7. iar vouă, celor care suferiţi, să vă dea alinare împreună cu noi, când se va arăta Domnul Iisus din cer, cu îngerii puterii sale,

8. într-o flacără de foc, ca să-i pedepsească pe cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi nu se supun evangheliei Domnului nostru Iisus.

9. Ei vor fi pedepsiţi cu pieirea veşnică, departe de faţa Domnului şi de slava puterii lui,

10. când va veni, în ziua aceea, pentru a fi preaslăvit în sfinţii lui şi privit cu uimire în toţi cei ce au crezut. Iar voi aţi crezut mărturia pe care v-am adus-o.

11. De aceea ne şi rugăm mereu pentru voi, pentru ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea sa şi să împlinească cu putere orice dorinţă de a face binele şi orice faptă de credinţă,

12. ca să fie preaslăvit numele Domnului nostru Iisus în voi şi voi în El, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului nostru Iisus Hristos.