Detaliile cărții

2 Corinteni 9

Răsplata dărniciei creştine.

1. Despre această slujire în folosul sfinţilor este de prisos să vă mai scriu:

2. cunosc bunăvoinţa voastră cu care mă laud în faţa macedonenilor când vine vorba de voi, spunându-le că Ahaia este gata încă de anul trecut, iar zelul vostru i-a încurajat pe mai mulţi.

3. I-am trimis pe fraţi pentru ca mândria noastră în ceea ce vă priveşte să nu fie zădărnicită în această privinţă, ci să fiţi gata, aşa cum am spus,

4. aşa încât dacă vor veni cu mine nişte macedoneni şi vă vor găsi nepregătiţi, să nu cumva să fim făcuţi noi de ruşine, ca să nu mai spun că şi voi, pentru încrederea avută.

5. Aşadar, am socotit că trebuie să îi rog pe fraţi să vină înainte la voi şi să pregătească darul pe care l-aţi promis, ca el să fie gata ca un adevărat dar, nu cu zgârcenie.

6. Cine seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va secera, dar cine va semăna din belşug, din belşug va secera.

7. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui: nu cu regret, nici din obligaţie, căci Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie.

8. Iar Dumnezeu are puterea să vă facă să prisosiţi în orice har, ca să fiţi mereu îndestulaţi în toate şi să prisosiţi în orice faptă bună,

9. după cum stă scris: A împărţit, a dat săracilor, dreptatea lui rămâne în veac.

10. Cel ce-i dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană vă va da şi vă va înmulţi şi vouă ce aţi semănat şi va face să crească roadele dreptăţii voastre.

11. Şi veţi fi îmbogăţiţi în toate ca să puteţi face orice faptă de dărnicie, care, prin noi, îi aduce mulţumire lui Dumnezeu:

12. fiindcă împlinirea acestei slujiri nu numai că acoperă nevoile sfinţilor, dar face şi să se înmulţească aducerile de mulţumire către Dumnezeu.

13. Prin dovada acestei slujiri ei îl vor preamări pe Dumnezeu pentru supunerea de care daţi dovadă faţă de evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia venită din comuniunea voastră cu ei şi cu toţi;

14. iar prin rugăciunea lor pentru voi vă vor arăta dragostea lor, prin harul îmbelşugat al lui Dumnezeu faţă de voi.

15. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru harul său nespus de mare.