Detaliile cărții

2 Corinteni 6

Râvna lui Pavel pentru slujba lui.

1. Ca unii care lucrăm împreună cu El, vă rugăm deci să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu,

2. căci El spune: La timpul potrivit te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este timpul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii.

3. Nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire, ca să nu fie defăimată slujirea,

4. ci ne arătăm în toate ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare în suferinţe, în nevoi şi strâmtorări,

5. în bătăi, temniţe, răscoale, în trudă, vegheri şi posturi,

6. prin curăţie, cunoaştere, îndelungă răbdare, bunăvoinţă, prin Duhul Sfânt, prin iubirea neprefăcută,

7. prin cuvântul adevărului şi puterea lui Dumnezeu: prin armele de atac şi de apărare ale dreptăţii,

8. în cinste şi dispreţ, în defăimare şi în bunul renume; priviţi ca nişte înşelători, deşi suntem sinceri;

9. ca nişte necunoscuţi, deşi suntem cunoscuţi; ca nişte muribunzi deşi, iată, trăim; ca nişte condamnaţi, deşi nu suntem încă daţi la moarte;

10. ca nişte oameni întristaţi, dar întotdeauna veseli; ca nişte săraci, deşi îi îmbogăţim pe mulţi; ca unii care nu au nimic, deşi stăpânim totul.

Dragostea apostolului pentru ei.

11. Corintenilor, v-am vorbit deschis, inima noastră s-a deschis larg.

12. Nu inima noastră s-a închis pentru voi, ci dragostea voastră pentru noi.

13. Vă vorbesc ca unor copii, răsplătiţi-ne la fel, deschideţi-vă şi voi!

Credincioşii şi necredincioşii.

14. Nu vă înjugaţi în chip nepotrivit cu necredincioşii: ce legătură este între dreptate şi nelegiuire? Şi ce au în comun lumina şi întunericul?

15. Ce înţelegere poate exista între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?

16. Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Fiindcă noi suntem Templul Dumnezeului celui Viu, după cum a spus Dumnezeu: Voi locui între ei şi voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu.

17. De aceea, ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, spune Domnul, nu vă atingeţi de ceea ce este necurat şi Eu vă voi primi.

18. Eu voi fi pentru voi un Tată, iar voi îmi veţi fi fii şi fiice, spune Domnul cel Atotputernic.