Detaliile cărții

2 Corinteni 3

Destoinicia apostolului.

1. Începem iarăşi să ne recomandăm? Sau avem nevoie, ca alţii, de scrisori de recomandare pentru voi sau de la voi?

2. Scrisoarea noastră sunteţi voi, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii.

3. Căci este limpede că voi sunteţi scrisoarea lui Hristos, alcătuită şi scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimilor voastre.

4. Avem această încredere înaintea lui Dumnezeu prin Hristos.

5. Nu că noi am fi în stare să gândim că ceva ar veni de la noi; puterea noastră vine de la Dumnezeu,

6. care ne face pe noi slujitorii noului legământ, nu ai literei, ci ai Duhului, fiindcă litera ucide, însă Duhul dă viaţă.

Legământul cel nou şi cel vechi.

7. Iar dacă slujirea morţii, săpată în piatră, a fost atât de măreaţă încât fiii lui Israel nu puteau privi faţa lui Moise din cauza slavei trecătoare,

8. cu cât mai măreaţă şi mai slăvită nu va fi slujirea Duhului?

9. Căci dacă slujirea care a adus pedeapsa a fost slăvită, cu cât mai mult o va întrece în slavă slujirea dreptăţii?

10. Iar în această privinţă, ceea ce a fost slăvit atunci, nici măcar nu a fost slăvit, faţă de slava covârşitoare de acum.

11. Căci dacă ceea ce era trecător a fost slăvit, cu cât mai mult este slăvit ceea ce nu piere!

12. De aceea, fiindcă avem această nădejde, ne purtăm în toate pe faţă,

13. nu ca Moise, care îşi punea un văl pe faţă, astfel încât fiii lui Israel să nu privească sfârşitul a ceea ce era trecător.

14. Dar gândurile lor s-au împietrit. Fiindcă şi până în ziua de azi, la citirea vechiului legământ, rămâne acelaşi văl, care nu s-a mai ridicat, fiindcă este desfiinţat doar în Hristos.

15. Până astăzi, ori de câte ori este citit Moise, se aşterne un văl peste inimile lor,

16. dar, de fiecare dată când cineva se întoarce spre Domnul, vălul este dat la o parte.

17. Căci Domnul este Duhul şi oriunde este Duhul Domnului, acolo este libertate.

18. Iar noi toţi, cu faţa descoperită, vedem ca într-o oglindă slava Domnului şi în acelaşi timp suntem schimbaţi într-o slavă tot mai mare, prin Duhul Domnului.