Detaliile cărții

1 Timotei 3

1. Vrednic de crezut este cuvântul acesta: „dacă cineva râvneşte să devină episcop, bun lucru doreşte”.

2. Dar episcopul trebuie să aibă o viaţă fără reproş, să fie bărbatul unei singure femei, să fie treaz, cumpătat, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, capabil să-i înveţe pe alţii,

3. nu beţiv sau violent, ci blând, paşnic şi să nu fie iubitor de bani.

4. El trebuie să îşi conducă bine propria casă, să aibă copii supuşi, cu tot respectul,

5. pentru că, dacă cineva nu ştie să îşi conducă propria casă, cum va avea grijă de Biserica lui Dumnezeu?

6. El nu trebuie să fie recent convertit, ca nu cumva, mândrindu-se, să cadă în osânda diavolului.

7. Şi trebuie să fie respectat şi de cei din afara Bisericii, ca să nu fie dispreţuit şi să cadă în osânda diavolului.

8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, sinceri, nu băutori de mult vin, nu lacomi de câştig necinstit.

9. Ei trebuie să păstreze taina credinţei având conştiinţa curată.

10. Să fie mai întâi puşi la încercare şi doar apoi, dacă se dovedesc fără reproş, să îndeplinească slujba de diaconi.

11. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, să nu fie bârfitoare, să fie cumpătate şi credincioase în toate privinţele.

12. Diaconul să fie bărbatul unei singure femei şi să îşi conducă bine copiii şi casa.

13. Fiindcă cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa în Hristos Iisus.

14. Nădăjduiesc să vin la tine în curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca,

15. dacă eu întârzii, tu să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului.

16. Şi cu adevărat, mare este taina credinţei adevărate: El s-a arătat în trup, a fost dovedit drept în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.