Detaliile cărții

1 Tesaloniceni 5

1. Cât despre timpuri şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriu,

2. căci voi ştiţi bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ în noapte.

3. Când se va zice: „Pace şi linişte!”, atunci, pe neaşteptate, îi va lovi nimicirea, ca durerile pe femeia însărcinată, şi nu vor putea scăpa.

4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ.

5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem nici ai nopţii, nici ai întunericului.

6. Aşadar, să nu dormim, ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.

7. Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată.

8. Noi, care suntem ai zilei, să veghem îmbrăcaţi cu platoşa credinţei şi a iubirii, având drept coif nădejdea mântuirii.

9. Căci Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci ca să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos,

10. care a murit pentru noi aşa încât fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.

11. De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, aşa cum faceţi deja.

12. Vă rugăm, fraţilor, să îi respectaţi pe cei care muncesc în mijlocul vostru şi pe cei care vă călăuzesc în Domnul şi vă îndeamnă.

13. Cinstiţi-i mult, cu iubire, pentru lucrarea lor. Trăiţi în pace între voi.

14. Vă îndemnăm, fraţilor, să-i mustraţi pe cei care trăiesc în dezordine, să-i încurajaţi pe cei temători, să-i sprijiniţi pe cei slabi şi să aveţi răbdare cu toţi.

15. Aveţi grijă ca nimeni să nu răsplătească răul cu rău, ci încercaţi întotdeauna să faceţi binele între voi şi faţă de toţi.

16. Bucuraţi-vă întotdeauna!

17. Rugaţi-vă fără încetare!

18. Mulţumiţi pentru toate! Căci aceasta este, într-adevăr, voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus.

19. Nu stingeţi Duhul!

20. Nu dispreţuiţi profeţiile!

21. Puneţi la încercare toate lucrurile, păstraţi ceea ce este bun

22. şi depărtaţi-vă de orice pare să fie rău!

23. Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe deplin, iar duhul, sufletul şi trupul vostru să fie păstrate fără pată până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos.

24. Credincios este Cel care vă cheamă, şi care şi lucrează!

25. Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi!

26. Salutaţi-i pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă.

27. Vă rog stăruitor, pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraţilor.

28. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.