Detaliile cărții

1 Tesaloniceni 4

1. În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Iisus să trăiţi aşa cum aţi învăţat de la noi, ca unii care trebuie să-i fiţi plăcuţi lui Dumnezeu – precum şi faceţi – şi să sporiţi tot mai mult în aceasta.

2. Ştiţi ce porunci v-am dat în numele Domnului Iisus.

3. Căci voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră. Feriţi-vă de desfrânare!

4. Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trup în sfinţenie şi cinste,

5. nu în patima poftei, ca neamurile care nu-l cunosc pe Dumnezeu.

6. Nimeni să nu fie viclean şi să-l înşele pe fratele său într-un asemenea lucru, fiindcă Domnul răzbună toate aceste fapte, aşa cum v-am spus şi v-am arătat mai înainte.

7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie.

8. De aceea, cel care dispreţuieşte toate acestea, nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, care vi-l dă pe Duhul său Sfânt.

9. Despre iubirea frăţească nu mai aveţi nevoie să vă scriem, fiindcă voi aţi învăţat de la Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii

10. şi fiindcă aşa vă purtaţi faţă de toţi fraţii din întreaga Macedonie. Totuşi, vă îndemnăm, fraţilor, să creşteţi şi mai mult

11. şi să căutaţi să vă purtaţi astfel: să trăiţi în pace, să vă vedeţi de treburile voastre şi să lucraţi cu mâinile voastre, aşa cum v-am poruncit,

12. să vă purtaţi cuviincios faţă de cei din afară şi să nu depindeţi de nimeni.

13. Fraţilor, cu privire la cei ce au murit nu vreau să vă las în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi asemenea celor care nu au nădejde.

14. Fiindcă dacă noi credem că Iisus a murit şi a înviat, la fel, Dumnezeu, prin Iisus, îi va aduna împreună cu El pe cei care au murit.

15. Iar acestea vi le spunem după cuvântul Domnului: noi, care trăim şi care vom mai trăi încă la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor morţi.

16. Căci Domnul, la porunca lui Dumnezeu, cu glas de arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer şi îi va învia mai întâi pe cei morţi în Hristos.

17. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi cu ei în nori ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna.

18. Aşadar încurajaţi-vă unul pe altul cu aceste cuvinte.