Detaliile cărții

1 Petru 5

1. Pe prezbiterii voştri îi rog eu, prezbiter ca şi ei, martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:

2. păstoriţi turma lui Dumnezeu care este în grija voastră nu din obligaţie, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig necinstit, ci din toată inima;

3. nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au fost rânduiţi prin sorţi, ci făcându-vă exemple pentru turmă.

4. Iar când se va arăta mai marele păstorilor veţi primi cununa cea nepieritoarea a slavei.

5. La fel şi voi, tinerilor, supuneţi-vă prezbiterilor, şi toţi, unii faţă de alţii să vă îmbrăcaţi cu smerenie fiindcă: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriţi le dă har.

6. Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la timpul cuvenit, El să vă înalţe.

7. Lăsaţi în seama lui toată grija voastră, fiindcă El are grijă de noi.

8. Fiţi treji la minte, vegheaţi! Vrăjmaşul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe cine să înghită.

9. Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă, ştiind că fraţii voştri din toată lumea trec prin aceleaşi suferinţe.

10. Şi Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la veşnica lui slavă în Hristos Iisus, după ce veţi fi pătimit puţin timp vă va pregăti întru totul, vă va întări şi vă va face destoinici şi neclintiţi.

11. A lui să fie stăpânirea în veci! Amin!

12. V-am scris pe scurt, prin Silvan, pe care îl socotesc un frate credincios, încurajându-vă şi mărturisind că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu în care să staţi.

13. Biserica de aici, din Babilon, aleasă împreună cu a voastră, şi Marcu, fiul meu, vă îmbrăţişează.

14. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutarea iubirii creştine. Pace vouă, tuturor care sunteţi în Hristos!