Detaliile cărții

1 Ioan 5

1. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe Cel care a născut îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din El.

2. Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.

3. Căci aceasta înseamnă sa-l iubim pe Dumnezeu: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele.

4. Fiindcă oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi aceasta este biruinţa care a învins lumea: credinţa noastră.

5. Dar cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel care crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

6. Acesta este cel care a venit prin apă şi sânge, Iisus Hristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Iar Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul.

7. Căci trei sunt cei care dau mărturie:

8. Duhul, apa şi sângele. Şi acestea trei sunt una.

9. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu: El a dat mărturie despre Fiul său.

10. Cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi. Cel care nu îl crede pe Dumnezeu îl face mincinos, pentru că nu a crezut în mărturia pe care a dat-o Dumnezeu despre Fiul său.

11. Şi aceasta este mărturia că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul său.

12. Cel care îl are pe Fiul are viaţa. Cel care nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

13. V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică.

14. Aceasta este încrederea pe care o avem înaintea lui: dacă cerem ceva potrivit voinţei lui, El ne ascultă.

15. Iar dacă ştim că ne ascultă orice am cere, ştim că am dobândit ce am cerut de la El.

16. Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să ceară pentru fratele său şi Dumnezeu îi va da viaţă; dar aceasta pentru cei ce nu păcătuiesc de moarte. Există şi păcate care duc la moarte. Nu spun să se roage cineva pentru acestea.

17. Orice nedreptate este păcat, dar există şi păcat care nu duce la moarte.

18. Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; însă Cel care este născut din Dumnezeu îl păzeşte, iar Cel Rău nu se atinge de el.

19. Ştim că noi suntem din Dumnezeu şi că întreaga lume zace sub puterea Celui Rău.

20. Dar ştim şi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat înţelegere, ca să-l cunoaştem pe Cel Adevărat. Iar noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul cel Adevărat şi aceasta este viaţa cea veşnică.

21. Copiii mei, feriţi-vă de idoli!