Detaliile cărții

1 Ioan 1

1. Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri şi am atins cu mâinile noastre despre Cuvântul vieţii

2. – fiindcă Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o – despre aceasta dăm mărturie şi vă vestim viaţa veşnică ce era la Tatăl şi ni s-a arătat.

3. Ceea ce am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să fiţi uniţi cu noi. Iar comuniunea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său, Iisus Hristos.

4. Acestea vi le scriem ca bucuria noastră să fie deplină.

5. Şi aceasta este vestea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: Dumnezeu este lumină şi în El nu este deloc întuneric.

6. Dacă spunem că suntem în comuniune cu El, dar umblăm în întuneric, minţim şi nu împlinim adevărul.

7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, suntem în comuniune unii cu alţii şi sângele lui Iisus, Fiul lui, ne curăţă de orice păcat.

8. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm şi adevărul nu este în noi.

9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice vină.

10. Însă dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos şi cuvântul lui nu este în noi.