Detaliile cărții

1 Corinteni 11

Ţinuta femeii în adunări.

1. Urmaţi-mă în toate, după cum şi eu îl urmez pe Hristos.

2. Vă laud că vă amintiţi de toate cuvintele mele şi ţineţi învăţăturile pe care vi le-am transmis aşa cum vi le-am dat.

3. Vreau să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos este Dumnezeu.

4. Orice bărbat care se roagă sau profeţeşte cu capul acoperit, îşi necinsteşte capul.

5. Orice femeie care se roagă sau profeţeşte cu capul descoperit, îşi necinsteşte capul. Fiindcă este totuna cu a se tunde.

6. Căci dacă o femeie nu îşi acoperă capul, să se şi tundă de tot; iar dacă pentru o femeie este ruşinos să-şi taie părul sau să se tundă, atunci să îşi acopere şi capul.

7. Fiindcă bărbatul nu e dator să-şi acopere capul, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu. Iar femeia este slava bărbatului.

8. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat

9. şi nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.

10. De aceea, din pricina îngerilor, femeia este datoare să aibă pe cap semnul stăpânirii.

11. Acum însă, în Domnul, nici femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.

12. Fiindcă aşa cum femeia este din bărbat, la fel şi bărbatul este prin femeie. Şi toate sunt de la Dumnezeu.

13. Judecaţi voi înşivă: se cade ca femeia să se roage cu capul neacoperit?

14. Nu vă învaţă chiar firea lucrurilor că este o necinstire pentru bărbat dacă îşi lasă părul lung

15. şi este o slavă pentru femeie dacă îşi lasă părul lung? Fiindcă părul i-a fost dat ca acoperământ.

16. Deci, dacă îi place cuiva să se certe, noi nu avem un astfel de obicei, nici bisericile lui Dumnezeu.

Despre cina Domnului.

17. Poruncindu-vă aceasta, nu vă laud, fiindcă vă adunaţi nu spre mai bine, ci spre mai rău.

18. În primul rând aud că atunci când vă adunaţi în biserică există între voi dezbinări, şi în parte cred.

19. Căci trebuie să fie între voi şi erezii, ca să se arate între voi cei încercaţi.

20. Aşadar, atunci când vă adunaţi în acelaşi loc, nu puteţi mânca cum se cuvine Cina Domnului;

21. fiindcă fiecare se grăbeşte să-şi mănânce mâncarea sa şi astfel unul rămâne flămând, în timp ce altul se îmbată.

22. Nu aveţi case ca să mâncaţi şi să beţi? Sau oare vreţi să vă bateţi joc de biserica lui Dumnezeu şi să îi faceţi pe cei ce nu au să se ruşineze? Ce să vă mai zic? Să vă laud? Pentru asta nu vă laud.

23. Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat şi vouă; că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine

24. şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Aceasta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Faceţi aceasta spre amintirea mea.

25. La fel, după Cină, a luat şi paharul, zicând: Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Aceasta să faceţi, de fiecare dată când veţi bea, spre amintirea mea.

26. Fiindcă de fiecare dată când veţi mânca această pâine şi veţi bea paharul, voi vestiţi moartea Domnului până când El va veni.

27. Astfel, oricine va mânca pâinea sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.

28. Fiecare însă să se judece pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.

29. Fiindcă acela care mănâncă şi bea cu nevrednicie, fără să ţină seama că este trupul Domnului, îşi mănâncă şi îşi bea pedeapsa.

30. Din această pricină sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, iar unii au şi murit.

31. Dacă ne-am judeca noi înşine, nu am mai fi judecaţi.

32. Dar, când suntem judecaţi de Domnul, suntem şi pedepsiţi, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea.

33. Astfel, fraţii mei, atunci când vă adunaţi împreună ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.

34. Dacă vreunuia îi este foame, să mănânce acasă, ca în felul acesta să nu vă adunaţi spre pedeapsă. Iar pe celelalte le voi rândui atunci când voi veni.