Detaliile cărții

1 Corinteni 10

Pilde din Vechiul Testament.

1. Pentru că nu vreau ca voi, fraţilor, să nu luaţi în seamă că părinţii noşti au fost cu toţii sub nor şi au trecut toţi prin mare.

2. Toţi, în timpul lui Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.

3. Toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească

4. şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească; căci au băut din stânca duhovnicească care venea în urmă, iar stânca era Hristos.

5. Dar cei mai mulţi dintre ei nu i-au plăcut lui Dumnezeu, de vreme ce au căzut morţi în pustiu.

6. Acestea, aşadar, au fost pilde pentru noi, ca să nu fim şi noi ca ei, poftind lucrurile rele, aşa cum au poftit ei.

7. Să nu fiţi nici închinători la idoli ca unii dintre ei, precum stă scris: S-a aşezat poporul să mănânce şi să bea, apoi s-a sculat să joace.

8. Să nu ne desfrânăm ca unii dintre aceia care s-au desfrânat şi au căzut morţi, într-o singură zi, douăzeci şi trei de mii de oameni.

9. Să nu-l punem la încercare pe Hristos ca unii dintre aceia care l-au pus la încercare şi au murit muşcaţi de şerpi.

10. Nici să nu cârtiţi, aşa cum au cârtit unii dintre ei şi au pierit loviţi de îngerul nimicitor.

11. Iar toate acestea li s-au întâmplat lor ca pildă pentru noi şi au fost scrise ca sfat pentru noi, cei care am ajuns la sfârşitul veacurilor.

12. Astfel, cel care crede că stă pe picioarele sale să ia aminte să nu cadă.

13. Căci nu v-a ajuns nici o ispită, peste ce-i omenesc să înduri. Şi Dumnezeu este credincios şi nu vă va lăsa să fiţi încercaţi mai mult decât puteţi, ci, odată cu îngăduirea ispitei, a făcut şi scăparea din ea, ca să o puteţi depăşi.

Despre cina Domnului.

14. De aceea, iubiţii mei fraţi, fugiţi de închinarea la idoli!

15. Vă vorbesc ca unor oameni înţelepţi; judecaţi voi înşivă ceea ce zic:

16. paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este el o împărtăşire cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea o împărtăşire cu trupul lui Hristos?

17. Devreme ce este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, pentru că toţi ne împărtăşim dintr-o singură pâine.

18. Priviţi la poporul lui Israel, cel socotit după trup: cei ce mănâncă din jertfă nu se împărtăşesc cu jertfele altarului?

19. Ce vreau să zic? Că cele jertfite idolilor sunt ceva sau că idolul este ceva?

20. Nu! Ci că lucrurile jertfite sunt jertfite demonilor şi nu lui Dumnezeu; Şi eu nu vreau ca voi să ajungeţi să fiţi în împărtăşire cu demonii.

21. Nu puteţi să beţi şi paharul Domnului şi paharul demonilor! Nu puteţi să vă împărtăşiţi din masa Domnului şi din masa demonilor!

22. Vrem oare să stârnim mânia Domnului? Suntem oare mai tari decât El? Totul să fie spre slava lui Dumnezeu

Cugetul nostru şi al altuia.

23. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc; toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.

24. Nimeni să nu se îngrijească de sine, ci să ia aminte la cele ale celuilalt.

25. Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebaţi nimic din pricina conştiinţei,

26. pentru că al Domnului este pământul şi tot ce e pe el.

27. Dacă cineva dintre cei necredincioşi vă cheamă la masă şi vreţi să vă duceţi, mâncaţi tot ce vă pune pe masă, fără să întrebaţi nimic din pricina conştiinţei.

28. Iar dacă cineva vă va spune: „Aceasta este carne jertfită”, să nu mâncaţi, din pricina celui care v-a atras atenţia şi pentru conştiinţă.

29. Şi aici nu vorbesc despre conştiinţa ta, ci despre a celuilalt. Dar de ce libertatea mea este judecată de o altă conştiinţă?

30. Dacă eu sunt părtaş al harului, de ce să fiu hulit pentru ceea ce eu mulţumesc?

31. Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi ceva, toate să le faceţi spre slava lui Dumnezeu.

32. Nu fiţi pricină de poticnire nici pentru iudei, nici pentru elini, nici pentru Biserica lui Dumnezeu,

33. ci fiţi ca mine, care mă silesc să plac tuturor în toate, fără a căuta folosul meu, ci pe al celorlalţi, ca ei să fie mântuiţi.