Detaliile cărții

1 Corinteni 1

Urare.

1. Pavel, cel chemat să fie apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sostene,

2. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfinţiţi în Hristos Iisus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei care pretutindeni cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor şi al nostru.

3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos!

Mulţumiri şi îndemn la unire.

4. Mulţumesc întotdeauna Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu care vi s-a dat în Hristos Iisus,

5. căci în El v-aţi îmbogăţit în toate, pe deplin, şi în cuvânt, şi în cunoaştere

6. – aşa s-a adeverit în voi mărturia lui Hristos –

7. încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar duhovnicesc câtă vreme aşteptaţi arătarea Domnului nostru Iisus Hristos.

8. El vă va întări până la sfârşit, ca să fiţi fără prihană în ziua Domnului nostru Iisus Hristos.

9. Credincios este Dumnezeu, prin care aţi fost chemaţi să aveţi parte la moştenirea Fiului său Iisus Hristos, Domnul nostru.

10. Vă rog, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să spuneţi toţi acelaşi lucru şi să nu mai fie între voi dezbinări, ci să fiţi uniţi în acelaşi cuget şi în acelaşi gând.

11. Pentru că mi s-a spus despre voi, fraţii mei, de către cei din casa lui Hloe, că între voi sunt certuri.

12. Şi spun aceasta fiindcă fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Pavel”! „Eu sunt al lui Apolo”! „Eu al lui Chefa”! „Iar eu al lui Hristos”!

13. A fost oare Hristos împărţit? Nu cumva Pavel s-a răstignit pentru voi? Sau nu cumva în numele lui Pavel aţi fost botezaţi?

14. Mulţumesc lui Dumnezeu că nu am botezat pe nimeni, în afară de Crispus şi Gaius,

15. ca să nu spună cineva că v-aţi botezat în numele meu.

16. Şi am mai botezat pe cei din casa lui Stefanas; în rest nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.

Înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

17. Pentru că Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc evanghelia, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie în zadar.

18. Căci cuvântul despre cruce este nebunie pentru cei ce pier, dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.

19. Căci aşa stă scris: Voi face să piară înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi o voi lepăda.

20. Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este gânditorul veacului acestuia? Nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este nebună?

21. Căci, de vreme ce, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înţelepciunea ei, Dumnezeu a binevoit să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia celor vestite;

22. pentru că iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciune,

23. dar noi îl vestim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este piatră de poticnire, iar pentru neamuri nebunie,

24. însă pentru cei chemaţi, iudei sau greci, îl vestim pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

25. Pentru că ceea ce pare a fi nebunie a lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, iar ceea ce pare a fi slăbiciune a lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.

26. Fraţilor, uitaţi-vă la chemarea voastră: nu mulţi sunteţi înţelepţi după măsura oamenilor, nu mulţi sunteţi puternici, nu mulţi sunteţi de neam bun;

27. dar, ca să îi ruşineze pe cei înţelepţi, Dumnezeu le-a ales pe cele socotite nebune de lume; şi, ca să le ruşineze pe cele tari, Dumnezeu le-a ales pe cele slabe ale lumii;

28. şi pe cele fără de neam bun ale lumii şi pe cele nebăgate în seamă de lume le-a ales Dumnezeu, pe cele ce nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt,

29. pentru ca nici un om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.

30. Din El sunteţi şi voi în Hristos Iisus, cel care s-a făcut pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate şi sfinţire şi răscumpărare,

31. ca să fie precum stă scris: Cel ce se laudă, în Domnul să se laude.