Detaliile cărții

Zaharia 8

1. Cuvântul Domnului Oştirilor a venit la mine şi mi-a zis:

2. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Sunt gelos cu o mare gelozie pentru Sion şi sunt aprins de gelozie pentru el!»

3. Aşa vorbeşte Domnul: «Mă voi întoarce în Sion şi voi locui în mijlocul Ierusalimului! Ierusalimul va fi numit ‘Oraşul Adevărului’, iar muntele Domnului Oştirilor va fi numit ‘Muntele cel Sfânt!’»

4. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Bătrâni şi femei în vârstă vor şedea iarăşi în pieţele Ierusalimului, fiecare cu toiagul său în mână, din pricina mulţimii zilelor lor!

5. Pieţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete care se vor juca pe străzile lui!»

6. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «În acele zile, lucrul acesta va părea o minune în ochii rămăşiţei acestui popor , dar oare va fi o minune şi în ochii Mei? zice Domnul Oştirilor.

7. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Iată, îl voi izbăvi pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui!

8. Îi voi aduce înapoi şi vor locui în mijlocul Ierusalimului! Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, cu credincioşie şi cu dreptate!»

9. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Întăriţi-vă mâinile, voi care ascultaţi în aceste zile cuvintele rostite prin gura profeţilor, care au vorbit în ziua când temelia Casei Domnului Oştirilor a fost pusă pentru zidirea Templului!

10. Căci înainte de aceste zile nu exista răsplată nici pentru om, nici pentru animale şi, din cauza duşmanului, cei ce se duceau şi veneau nu aveau pace. Îi stârnisem pe toţi oamenii împotriva semenilor lor!

11. Dar acum nu-i voi mai face rămăşiţei acestui popor ca în trecut, zice Domnul Oştirilor,

12. ci vor semăna în pace, viţa îşi va da rodul, pământul îşi va da recolta iar cerurile îşi vor lăsa roua să cadă. Toate acestea le voi da în stăpânirea rămăşiţei acestui popor.

13. Şi, aşa cum aţi fost un blestem printre neamuri, casă a lui Iuda şi casă a lui Israel, tot astfel vă voi mântui şi veţi fi o binecuvântare! Nu vă fie frică deci, ci întăriţi-vă mâinile!

14. Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: ‘După cum am plănuit să vă fac rău când M-au mâniat părinţii voştri, zice Domnul Oştirilor, şi nu Mi-a părut rău,

15. tot aşa şi acum, în zilele acestea, plănuiesc să fac bine din nou Ierusalimului şi casei lui Iuda! Nu vă fie frică!

16. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le faceţi: fiecare să spună semenului său adevărul! Să judecaţi la porţile voastre pe temeiul adevărului şi al dreptăţii depline!

17. Să nu gândiţi rău în inima voastră împotriva semenului vostru şi să nu iubiţi jurământul fals, căci toate acestea sunt lucruri pe care Eu le urăsc, zice Domnul.’»“

18. Cuvântul Domnului Oştirilor a venit la mine şi mi-a zis:

19. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a şaptea şi postul din luna a zecea vor deveni pentru casa lui Iuda prilejuri de bucurie şi de veselie şi sărbători plăcute! Iubiţi deci adevărul şi pacea!»

20. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Vor veni din nou popoare şi locuitori ai multor cetăţi!

21. Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă şi vor zice: ‘Haideţi să mergem să ne rugăm Domnului şi să-L căutăm pe Domnul Oştirilor! Voi merge chiar eu însumi!’

22. Vor veni multe popoare şi neamuri puternice să-L caute pe Domnul Oştirilor în Ierusalim şi să se roage Domnului!»

23. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «În zilele acelea, zece oameni din orice limbă a neamurilor vor apuca un iudeu de poala hainei, îl vor apuca şi-i vor zice: ‘Vrem să mergem cu voi, fiindcă am auzit că Dumnezeu este cu voi!’»“