Detaliile cărții

Zaharia 13

1. În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor care să-i spele de păcat şi necurăţie.

2. În ziua aceea, zice Domnul Oştirilor, voi stârpi din ţară numele idolilor şi nu vor mai fi amintiţi! De asemenea, voi îndepărta din ţară profeţii şi duhul necurat.

3. Când cineva va mai profeţi, tatăl său şi mama sa, care l-au născut, îi vor zice: «Nu vei mai trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului!» Şi înşişi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge atunci când va profeţi!

4. În ziua aceea, fiecărui profet îi va fi ruşine, când va profeţi, de viziunea lui şi nu se va mai îmbrăca cu o mantie de păr ca să înşele,

5. ci fiecare va zice: «Eu nu sunt profet, ci sunt un lucrător al pământului, căci am lucrat pământul încă din tinereţea mea!»

6. Şi dacă-l va întreba cineva: «De unde ai aceste răni dintre braţe?», el va răspunde: «Sunt rănile primite în casa prietenilor mei!»“

7. „Ridică-te, sabie, împotriva păstorului Meu şi împotriva omului care-Mi este apropiat! zice Domnul Oştirilor. Loveşte păstorul, şi oile vor fi risipite! Îmi voi întoarce mâna împotriva celor neînsemnaţi!

8. În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi tăiate şi vor pieri, iar o treime va fi lăsată.

9. Dar pe treimea aceasta o voi pune în foc şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor striga în Numele Meu, iar Eu le voi răspunde. Eu voi zice: «Acesta este poporul Meu!» şi fiecare va spune: «Domnul este Dumnezeul meu!»“