Detaliile cărții

Rut 4

Căsătoria lui Boaz cu Rut.

1. Boaz s-a dus la poarta cetăţii şi s-a aşezat acolo. Tocmai atunci trecea cel ce avea drept de răscumpărare, cel despre care vorbise Boaz. Boaz i-a zis: – Prietene, întoarce-te şi aşează-te aici, te rog! Acesta s-a întors şi s-a aşezat.

2. Boaz a adus şi zece dintre cei din sfatul bătrânilor cetăţii, zicându-le: – Aşezaţi-vă aici! Ei s-au aşezat acolo.

3. Apoi i-a zis celui cu drept de răscumpărare: – Naomi, care s-a întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de pământ care era a rudei noastre, Elimelek.

4. M-am gândit să te anunţ şi să-ţi spun: „Cumpăr-o acum de faţă cu locuitorii şi de faţă cu cei din sfatul bătrânilor poporului meu. Dacă vrei deci s-o răscumperi, răscumpăr-o, dar dacă nu vrei s-o răscumperi, atunci spune-mi, ca să ştiu, căci nu este nimeni înaintea ta cu drept de răscumpărare, iar după tine urmez eu. – O voi răscumpăra eu, i-a răspuns acesta.

5. – În ziua în care vei cumpăra parcela de la Naomi, i-a mai zis Boaz, va trebui să cumperi şi parcela moabitei Rut, soţia celui ce a murit, ca să păstrezi numele mortului în cadrul moştenirii lui.

6. Atunci cel ce avea drept de răscumpărare i-a răspuns: – Aşa nu-mi permit s-o răscumpăr, ca nu cumva să-mi pun în primejdie propria moştenire. Răscumpăr-o tu! Poţi lua tu dreptul meu de răscumpărare, căci eu nu-mi permit s-o răscumpăr.

7. Pe vremuri, în Israel, pentru a întări toate rânduielile privitoare la răscumpărare şi la schimbarea dreptului de răscumpărare, unul îşi scotea sandala şi i-o dădea celuilalt. Aceasta slujea drept mărturie în Israel.

8. Deci cel ce avea drept de răscumpărare i-a zis lui Boaz: – Cumpăr-o tu! Apoi şi-a scos sandala.

9. Atunci Boaz le-a zis celor din sfatul bătrânilor şi întregului popor: – Astăzi sunteţi martori că am cumpărat din mâna lui Naomi tot ce a aparţinut lui Elimelek, lui Chilion şi lui Mahlon.

10. De asemenea, pe moabita Rut, văduva lui Mahlon, am cumpărat-o de soţie, ca să păstrez numele mortului în cadrul moştenirii lui, astfel încât să nu se şteargă numele acestuia dintre rudele lui şi din cetatea sa. Sunteţi martori astăzi!

11. Tot poporul care era la poartă şi cei din sfatul bătrânilor i-au răspuns: – Suntem martori! Să o facă Domnul pe femeia care intră în casa ta ca pe Rahela şi ca pe Lea care, împreună, au zidit casa lui Israel! Să-ţi sporească puterea în Efrata şi să-ţi faci un nume în Betleem!

12. Fie familia ta, prin urmaşul pe care ţi-l va da Domnul din această tânără, ca familia lui Pereţ care i s-a născut lui Iuda din Tamar.

Naşterea lui Obed, strămoşul lui David.

13. Boaz a luat-o pe Rut şi ea a devenit soţia lui. El a intrat la ea şi Domnul a dat rod pântecului ei, astfel că aceasta a născut un fiu.

14. Femeile i-au zis lui Naomi: „Binecuvântat să fie Domnul, Cel Ce nu te-a lăsat astăzi fără un răscumpărător. Fie ca numele lui să fie vestit în Israel!

15. El îţi va reînviora sufletul şi va fi sprijinul bătrâneţii tale, căci l-a născut nora ta care te iubeşte şi care preţuieşte pentru tine mai mult decât şapte fii.“

16. Naomi a luat copilul, l-a strâns la piept şi i-a fost acestuia ca o mamă.

17. Vecinele i-au pus numele Obed, spunând: „I s-a născut un fiu lui Naomi!“ El a fost tatăl lui Işai, tatăl lui David.

Sămânţa lui Pereţ.

18. Aceştia sunt descendenţii lui Pereţ: din Pereţ s-a născut Heţron,

19. din Heţron s-a născut Ram, din Ram s-a născut Aminadab,

20. din Aminadab s-a născut Nahşon, din Nahşon s-a născut Salmon,

21. din Salmon s-a născut Boaz, din Boaz s-a născut Obed,

22. din Obed s-a născut Işai, iar din Işai s-a născut David.