Detaliile cărții

Psalmii 94

1. O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne! O, Dumnezeu al răzbunărilor, străluceşte Tu!

2. Ridică-Te, Judecător al pământului; răsplăteşte celor mândri după mândria lor!

3. Până când vor triumfa cei răi, Doamne, până când?

4. Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie, toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea se laudă.

5. Asupresc pe poporul Tău, Doamne, apasă asupra moştenirii Tale.

6. Îi omoară pe văduvă şi pe străin; îl ucid pe orfan.

7. Ei zic: „Nu vede Domnul! Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

8. Luaţi aminte, voi, oameni fără minte din popor! Neghiobilor, când vă veţi deştepta?

9. Să nu audă Cel Ce a sădit urechea? Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?

10. Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile, Cel Ce învaţă pe om cunoaşterea?

11. Domnul cunoaşte gândurile omului; ştie că sunt zadarnice.

12. Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi, Doamne, şi pe care-l înveţi din Legea Ta,

13. ca să-l linişteşti în zilele cele rele, până se va săpa groapa celui rău.

14. Domnul nu-Şi părăseşte poporul, nici nu-Şi uită moştenirea!

15. Căci din nou se va face judecată cu dreptate şi toţi cei cu inima cinstită o vor urma.

16. Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi? Cine va lua poziţie pentru mine împotriva celor ce săvârşesc nelegiuirea?

17. Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu, foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morţii.

18. Când zic: „Mi se clatină piciorul!“, îndurarea Ta, Doamne, mă sprijină!

19. În mulţimea frământărilor mele lăuntrice, alinările Tale îmi încântă sufletul.

20. Poate oare un tron corupt să Ţi se alăture, unul care plăsmuieşte necazul prin decret?

21. Ei uneltesc împotriva sufletului celui drept şi osândesc sânge nevinovat.

22. Domnul este întăritura mea! Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!

23. El le va răsplăti după nelegiuirea lor şi-i va nimici pentru răutatea lor; Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.