Detaliile cărții

Psalmii 9

Către mai marele cântăreţilor.

1. Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi povesti toate minunile Tale.

2. Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine, voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

3. Duşmanii mei dau înapoi, se poticnesc şi pier dinaintea Ta,

4. căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate; ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.

5. Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău; le-ai şters numele pentru veci de veci.

6. Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice! I-ai smuls cetăţile şi ai dat uitării amintirea lor.

7. Domnul însă va trona pe vecie! El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.

8. El va judeca lumea cu dreptate, va cântări neamurile cu nepărtinire.

9. Domnul este o întăritură pentru cel asuprit, o întăritură în vremuri de necaz.

10. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!

11. Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion! Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!

12. Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13. Îndură-te de mine, Doamne, uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei! Ridică-mă de la porţile morţii!

14. Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului, mă voi veseli de mântuirea Ta!

15. Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o; chiar în laţul pe care l-au pus li se va prinde piciorul.

16. Domnul Se descoperă şi face judecată; Cel rău este prins în cursa pusă de înseşi mâinile lui. Higgaion. Sela

17. Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor, împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.

18. Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna, nici nu-i lasă pe cei umili fără nădejde.

19. Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul! Să fie judecate neamurile înaintea Ta!

20. Pune groaza în ei, Doamne, să recunoască neamurile că sunt numai nişte oameni. Sela