Detaliile cărții

Psalmii 89

O cântare a lui Etan, Ezrahitul.

1. Voi cânta mereu îndurările Domnului, din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.

2. Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

3. „Am încheiat un legământ cu alesul Meu şi i-am jurat robului Meu David, zicând:

4. «Îţi voi întări sămânţa pe vecie şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“ Sela

5. Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.

6. Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul? Este cineva ca Domnul printre fiinţele cereşti?

7. Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.

8. Doamne, Dumnezeu al Oştirilor, cine este ca Tine? Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

9. Tu stăpâneşti semeţia mării; când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.

10. Tu ai zdrobit Rahabul ca pe un stârv; cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.

11. Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul; Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!

12. Tu ai creat nordul şi sudul. Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.

13. Braţul Tău este tare, mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14. Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău; îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.

15. Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei şi care umblă în lumina feţei Tale,

16. care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi şi se laudă cu dreptatea Ta,

17. căci slava puterii lui eşti Tu şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea.

18. Domnul este scutul nostru! Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19. Atunci ai vorbit printr-o vedenie şi le-ai spus credincioşilor Tăi: „I-am dat ajutor unui viteaz, am ales un tânăr din popor.

20. L-am găsit pe robul Meu David şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21. Mâna Mea îl va sprijini; da, braţul Meu îl va întări.

22. Duşmanul nu-i va pretinde tribut şi nelegiuitul nu-l va înjosi.

23. Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.

24. Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi; puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.

25. Voi da în mâna lui marea şi în dreapta lui râurile.

26. El Mă va numi: «Tatăl meu, Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»

27. Eu îl voi face întâi născut, cel mai înălţat dintre regii pământului.

28. Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie, iar legământul Meu cu el va rămâne.

29. Îi voi întări sămânţa pe veci şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30. Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea şi nu vor trăi după judecăţile Mele,

31. dacă vor călca rânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,

32. atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul şi vinovăţiile cu lovituri.

33. Îndurarea Mea însă nu se va îndepărta de la el, iar credincioşia Mea nu-i va înşela aşteptările.

34. Nu-Mi voi încălca legământul şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.

35. Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea, nu-l voi minţi pe David!

36. Veşnică-i va fi sămânţa, iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;

37. va fi întărit pe veci precum luna, martorul cel credincios de pe cer.“ Sela

38. Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat, te-ai mâniat pe unsul Tău.

39. Ai nesocotit legământul cu robul Tău, i-ai pângărit coroana în ţărână,

40. i-ai dărâmat toate zidurile, i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,

41. l-au jefuit toţi trecătorii şi a ajuns de batjocura vecinilor.

42. Ai înălţat dreapta duşmanilor lui şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.

43. De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi şi nu l-ai sprijinit în luptă.

44. I-ai pus capăt strălucirii, iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.

45. I-ai scurtat zilele tinereţii sale şi l-ai acoperit cu ruşine. Sela

46. Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna? Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?

47. Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!

48. Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor? Sela

49. Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început, pe care, în credincioşia Ta, i-ai promis-o prin jurământ lui David?

50. Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău, pe care o port în piept din partea multor popoare,

51. batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne, cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52. Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin! Amin! CARTEA A PATRA