Detaliile cărții

Psalmii 84

Către mai marele cântăreţilor.

1. Cât de plăcute sunt Lăcaşurile Tale, Doamne al Oştirilor!

2. Sufletul meu tânjeşte şi suspină după curţile Domnului. Inima şi trupul meu strigă de bucurie către Dumnezeul cel Viu.

3. Chiar şi pasărea îşi găseşte o casă, chiar şi rândunica îşi găseşte un cuib pentru ea, un loc unde să-şi pună puii, un loc la altarele Tale, Doamne al Oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!

4. Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei Te laudă mereu! Sela

5. Ferice de oamenii a căror tărie este în Tine şi a căror inimă se îndreaptă spre înălţimile Sionului.

6. Când străbat aceştia valea Baca, ei o prefac într-un loc cu izvoare, pe care ploaia timpurie îl acoperă cu iazuri.

7. Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu, în Sion.

8. Doamne, Dumnezeul Oştirilor, ascultă-mi rugăciunea! Pleacă-Ţi urechea, Dumnezeule al lui Iacov! Sela

9. Scut al nostru, ia aminte, Dumnezeule! Priveşte cu bunăvoinţă la faţa unsului Tău!

10. Mai bine o zi în curţile Tale, decât o mie în altă parte. Mai bine stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutăţii.

11. Căci Domnul Dumnezeu este soare şi scut; El dă îndurare şi slavă. Nu lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate.

12. Doamne al Oştirilor, ferice de omul care-şi pune încrederea în Tine!