Detaliile cărții

Psalmii 83

O cântare.

1. Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea! Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!

2. Iată că duşmanii Tăi vociferează şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.

3. Uneltesc împotriva poporului Tău, fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.

4. Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

5. Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând să încheie un legământ împotriva Ta:

6. corturile Edomului şi ismaeliţii, Moabul şi hagareniţii,

7. Ghebal, Amon şi Amalek, Filistia şi locuitorii Tirului;

8. de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria, punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot. Sela

9. Fă-le ca lui Midian, ca lui Sisera şi lui Iabin la pârâul Chişon,

10. care au fost nimiciţi la En-Dor, ajungând bălegar pentru pământ!

11. Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb, iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,

12. căci ei zic: „Să punem mâna pe păşunile lui Dumnezeu!“

13. Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf, o pleavă luată de vânt,

14. un foc ce mistuie pădurea, o flacără ce aprinde munţii!

15. Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!

16. Umple-le faţa de ruşine, ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!

17. Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci! Să fie daţi de ruşine şi să piară!

18. Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul, Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!