Detaliile cărții

Psalmii 80

Către mai marele cântăreţilor.

1. Ascultă-ne, Păstor al lui Israel, Tu, Care-l conduci pe Iosif ca pe o turmă! Tu, Care tronezi deasupra heruvimilor, străluceşte

2. peste Efraim, Beniamin şi Manase! Trezeşte-Ţi puterea şi vino să ne mântuieşti!

3. Dumnezeule, adu-ne înapoi! Fă să lumineze faţa Ta peste noi şi vom fi scăpaţi!

4. Doamne, Dumnezeul Oştirilor, până când te vei mai mânia la auzul rugăciunii poporului Tău?

5. Îi hrăneşti cu pâine plămădită cu lacrimi şi îi adapi cu lacrimi din plin.

6. Ne-ai făcut măr de discordie pentru vecinii noştri, spre batjocura duşmanilor noştri.

7. Dumnezeu al Oştirilor, adu-ne înapoi! Fă să lumineze faţa Ta peste noi şi vom fi mântuiţi!

8. Ai adus o vie din Egipt, ai îndepărtat neamuri şi ai plantat-o.

9. I-ai făcut loc, iar ea a prins rădăcini şi a umplut ţara.

10. Munţii au fost acoperiţi de umbra viei, şi cedrii cei puternici de ramurile ei.

11. Îşi trimitea mlădiţele până la mare, până la râu se întindeau vlăstarele ei.

12. De ce i-ai străpuns gardul ca să o culeagă astfel toţi cei ce trec pe drum?

13. O râmă mistreţul din pădure şi o pasc fiarele câmpului.

14. Dumnezeu al Oştirilor, întoarce-Te, Te rog! Priveşte din ceruri şi ia aminte! Cercetează via aceasta,

15. rădăcina pe care a sădit-o dreapta Ta şi pe fiul pe care Ţi l-ai ales!

16. Este arsă de foc şi tăiată. Poporul Tău piere din pricina mustrării feţei Tale.

17. Mâna Ta să fie peste omul de la dreapta Ta, peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales!

18. Atunci noi nu ne vom mai întoarce de la Tine! Înviorează-ne şi vom chema Numele Tău!

19. Doamne, Dumnezeul Oştirilor, adu-ne înapoi! Fă să lumineze faţa Ta peste noi şi vom fi mântuiţi!