Detaliile cărții

Psalmii 72

Un psalm al lui Solomon.

1. Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui şi dreptatea Ta fiului regelui!

2. Atunci el va judeca cu dreptate pe poporul Tău şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.

3. Munţii vor aduce pacea pentru popor şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate.

4. El le va face dreptate sărmanilor din popor, îi va izbăvi pe fiii săracilor şi îl va zdrobi pe asupritor.

5. El va trăi atâta timp cât va fi soare, cât va fi lună, din neam în neam.

6. El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit, ca ploile repezi, picurând pământul.

7. În zilele lui, cel drept va înflori şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

8. El va domni de la o mare la alta şi de la râu până la marginile pământului.

9. Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei, iar duşmanii lui vor linge ţărâna.

10. Regi din Tarşiş şi din ostroave se vor întoarce cu daruri; regi din Şeba şi din Seba se vor apropia cu ofrande.

11. I se vor închina toţi regii, toate popoarele îl vor sluji.

12. Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă şi pe sărmanul lipsit de ajutor.

13. Va avea milă de cel umil şi sărac, şi va scăpa vieţile săracilor.

14. Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă, căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15. Să trăiască! Să i se dea podoabe din aur de Şeba! Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16. Să fie belşug de grâne în ţară, chiar şi pe crestele munţilor! Să freamăte pomii ca cei din Liban, iar oamenii din cetăţi să înflorească ca iarba de pe pământ.

17. Să-i rămână numele pe vecie! Să-i dăinuiască numele cât va fi soare! Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el şi-l vor numi fericit!

18. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, Singurul Care poate face minuni!

19. Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci! Slava Lui să umple întreg pământul! Amin! Amin!

20. Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai. CARTEA A TREIA