Detaliile cărții

Psalmii 7

O cântare de jale a lui David.

1. .Doamne, Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea! Izbăveşte-mă de toţi prigonitorii mei, scapă-mă,

2. ca să nu mă sfâşie ca un leu, să nu mă rupă în bucăţi fără ca cineva să mă poată scăpa!

3. Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aşa ceva, dacă este nedreptate în gura mea,

4. dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, dacă mi-am jefuit prigonitorul pe nedrept,

5. atunci fie ca duşmanul să mă urmărească şi să mă ajungă, să-mi calce viaţa în picioare şi să-mi culce slava în ţărână! Sela

6. Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta, scoală-Te din pricina furiei duşmanilor mei, trezeşte-Te, Dumnezeul Meu, şi porunceşte o judecată!

7. Adunarea popoarelor să Te înconjoare; stăpâneşte asupra ei din înălţime!

8. Să judece Domnul popoarele! Judecă-mă, Doamne, şi pe mine; fă-mi după dreptatea şi integritatea mea, o Preaînalte!

9. Opreşte răutatea celor răi şi întăreşte-l pe cel drept, Tu, Care cercetezi inimile şi rărunchii, Dumnezeule drept!

10. Scutul meu este Dumnezeu, Mântuitorul celor cu inima cinstită.

11. Dumnezeu este un judecător drept, Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi.

12. Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu, El Îşi ascute sabia, Îşi încordează arcul şi-l ţinteşte.

13. Lui îi pregăteşte armele morţii, săgeţi aprinse îi pregăteşte.

14. Iată-l pe cel ce naşte răutate, zămisleşte necazul şi dă naştere înşelăciunii!

15. Sapă un puţ, îl adânceşte şi cade chiar el în groapa pe care a făcut-o.

16. Necazul pe care-l provoacă se întoarce împotriva capului său şi violenţa lui se răsfrânge asupra creştetului său.

17. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Cel Preaînalt.