Detaliile cărții

Psalmii 66

Către mai marele cântăreţilor.

1. Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului!

2. Cântaţi slava Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre!

3. Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Ce înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“ Atât de mare este tăria Ta, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.

4. Tot pământul să Ţi se închine şi să-Ţi cânte, să-Ţi cânte Numele! Sela

5. Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu, înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.

6. El a schimbat marea în uscat de au traversat râul cu piciorul! Deci să ne bucurăm în El!

7. El stăpâneşte cu puterea Sa pe vecie, ochii Săi supraveghează neamurile: fie ca răzvrătiţii să nu se mai ridice împotriva Lui! Sela

8. Popoare, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru, daţi glas laudei Sale!

9. El ne aşază sufletul printre cei vii şi nu lasă să ni se clatine piciorul.

10. Dumnezeule, Tu ne încerci şi ne purifici precum se purifică argintul.

11. Ne-ai făcut să intrăm în mreajă, ne-ai pus poveri pe spate.

12. Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre; am trecut prin foc şi prin apă, dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.

13. De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot, şi-mi voi împlini jurămintele,

14. jurăminte pe care buzele mele le-au promis şi pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.

15. Îţi voi aduce animale îngrăşate ca arderi de tot şi o ofrandă de berbeci; voi aduce viţei şi ţapi. Sela

16. Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!

17. Către El a strigat gura mea şi lauda Lui a fost pe limba mea.

18. Dacă aş fi văzut răutate în inima mea, nu m-ar fi ascultat Stăpânul.

19. Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20. Binecuvântat să fie Dumnezeu Care nu mi-a respins rugăciunea şi nici nu Şi-a ascuns îndurarea faţă de mine!