Detaliile cărții

Psalmii 64

Către mai marele cântăreţilor.

1. Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele! Păzeşte-mă de ameninţarea duşmanului!

2. Fereşte-mă de sfatul celor răi, de uneltirea celor ce săvârşesc răul,

3. de cei care îşi ascut limba drept sabie, iar drept săgeţi pregătesc cuvinte amare,

4. ca să tragă pe ascuns asupra celui nevinovat, să tragă pe neaşteptate şi fără să se teamă.

5. Se îmbărbătează în răutatea lor, îşi plănuiesc cum să ascundă curse, zicând: „Cine ne va vedea?“

6. Pun la cale nedreptăţi, zicând: „Am isprăvit planul ascuns!“ Lăuntrul fiecăruia şi inima le sunt de nepătruns.

7. Dintr-odată însă Dumnezeu aruncă săgeata asupra lor şi sunt loviţi.

8. Propria lor limbă i-a adus la ruină, aşa încât toţi cei care-i văd clatină din cap.

9. Toţi oamenii se înfricoşează, mărturisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu şi-I recunosc lucrarea.

10. Să se bucure cel drept în Domnul şi să se adăpostească la El! Să se laude cu El toţi cei cu inima cinstită.