Detaliile cărții

Psalmii 57

Către mai marele cântăreţilor.

1. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci la Tine îmi caut scăparea! La umbra aripilor Tale caut adăpost până când trece necazul.

2. Strig către Dumnezeul Preaînalt, către Dumnezeul Care mă sprijină.

3. El trimite poruncă din cer şi mă mântuieşte; îl face de ruşine pe prigonitorul meu! Sela Dumnezeu Îşi trimite îndurarea şi credincioşia.

4. Sunt în mijlocul leilor; mă culc printre fiare: printre oameni ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi şi a căror limbă este o sabie tăioasă.

5. Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri şi fie slava Ta peste întreg pământul!

6. Ei întinseseră o cursă paşilor mei, – sufletul îmi era încovoiat de durere –, îmi săpaseră o groapă, dar au căzut ei înşişi în ea. Sela

7. Inima mea este pregătită, Dumnezeule, inima mea este pregătită! Voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.

8. Trezeşte-te, suflet al meu! Treziţi-vă, harfă şi liră! Voi trezi zorii!

9. Stăpâne, Te voi lăuda printre popoare, Îţi voi cânta printre neamuri!

10. Căci îndurarea Ta este înaltă până la ceruri, iar credincioşia Ta – până la nori.

11. Înalţă-Te deasupra cerurilor, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste întreg pământul!