Detaliile cărții

Psalmii 48

O cântare.

1. Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt!

2. Frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ, ca înălţimile Ţafon, aşa este muntele Sionului, cetatea marelui Împărat!

3. În palatele ei, Dumnezeu se face cunoscut ca fiind întăritura ei.

4. Iată că regii se adunaseră şi înaintaseră cu toţii,

5. dar când I-au văzut cetatea, au înlemnit, s-au îngrozit şi au fugit.

6. Acolo i-a apucat frica, i-a cuprins durerea ca la naştere.

7. Le-ai făcut precum vântul de răsărit care zdrobeşte corăbiile de Tarşiş.

8. Ceea ce am auzit, am şi văzut în cetatea Domnului Oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o întăreşte pe vecie! Sela

9. Dumnezeule, la îndurarea Ta ne gândim în mijlocul Templului Tău!

10. Dumnezeule, aşa cum este Numele Tău, tot astfel şi lauda Ta ajunge până la marginile lumii. Dreapta Ta este plină de dreptate.

11. Muntele Sionului se bucură şi satele lui Iuda se înveselesc din pricina judecăţilor Tale.

12. Daţi ocol Sionului, înconjuraţi-l, număraţi-i turnurile!

13. Admiraţi-i întăritura, străbateţi-i palatele, ca să povestiţi generaţiei următoare!

14. Acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru pentru veci de veci! El ne va conduce până la moarte!