Detaliile cărții

Psalmii 44

Către mai marele cântăreţilor.

1. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinţii noştri ne-au povestit despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor, în vremuri străvechi;

2. am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei, ai izgonit popoare, ca să-i extinzi pe ei.

3. Nu prin sabia lor au moştenit ţara, nu braţul lor i-a izbăvit, ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

4. Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu! Porunceşte dar izbăvirea lui Iacov!

5. Cu Tine ne doborâm duşmanii, cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.

6. Nu mă încred în arcul meu, sabia mea nu mă izbăveşte,

7. ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri, iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!

8. Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu, Numele Tău îl slăvim pe vecie. Sela

9. Totuşi Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit, nu mai ieşi cu oştile noastre.

10. Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului, astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.

11. Ne dai ca pe nişte oi la tăiere, ne împrăştii printre neamuri.

12. Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13. Ne faci de batjocura vecinilor noştri, de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.

14. Ne faci de pomină printre neamuri, pricină de clătinare din cap printre popoare.

15. Toată ziua ocara îmi stă înainte şi ruşinea îmi acoperă faţa,

16. la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului, la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17. Toate acestea au venit asupra noastră, dar noi nu Te-am uitat şi nu am călcat legământul Tău.

18. Inima noastră nu Ţi-a întors spatele şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.

19. Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor şi ne-ai acoperit cu umbră deasă.

20. Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,

21. n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta? Doar El cunoaşte toate tainele inimii.

22. Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua, suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23. Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne? Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!

24. De ce Îţi ascunzi faţa, de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?

25. Sufletul nostru este smerit până la ţărână, pântecele ne este lipit de pământ!

26. Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru! Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!