Detaliile cărții

Psalmii 41

Către mai marele cântăreţilor.

1. Ferice de cel ce îngrijeşte de sărac, căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.

2. Domnul îl va păzi, îl va ţine în viaţă, îl va binecuvânta în ţară şi nu-l va lăsa la bunul plac al duşmanilor lui.

3. Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferinţă, iar patul în care suferea va fi strâns.

4. Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, ai milă de mine!“ Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!

5. Duşmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând: „Când va muri şi-i va pieri numele?“

6. Chiar dacă vine vreunul să mă vadă, grăieşte făţarnic, în timp ce inima lui adună duşmănie pe care o împrăştie când iese afară.

7. Potrivnicii mei şuşotesc cu toţii împotriva mea şi gândesc ce e mai rău pentru mine.

8. „O boală necruţătoare l-a atins! Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“

9. Chiar şi prietenul în care m-am încrezut, cel ce mănâncă pâinea mea, şi-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10. Tu însă, Doamne, ai milă de mine! Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!

11. Voi şti că-Ţi găseşti plăcerea în mine prin aceea că duşmanul meu nu va triumfa asupra mea.

12. Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea şi mă aşezi în prezenţa Ta pe vecie.

13. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie. Amin! Amin! CARTEA A DOUA