Detaliile cărții

Psalmii 37

Un psalm al lui David.

1. Nu te mânia din pricina celor răi şi nu-i invidia pe cei ce săvârşesc răul,

2. căci ei se usucă ca iarba de repede şi se veştejesc precum verdeaţa!

3. Încrede-te în Domnul şi fă binele! Locuieşte în ţară şi veghează să umbli în credincioşie!

4. Desfătarea ta să fie Domnul şi El va împlini cererile inimii tale!

5. Încredinţează-ţi calea în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra.

6. El va face ca dreptatea ta să răsară ca zorii şi adevărul tău – ca miezul zilei.

7. Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El, nu te mânia din pricina celui ce reuşeşte în umblarea lui, a celui ce-şi împlineşte planurile lui rele.

8. Renunţă la mânie, părăseşte furia! Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!

9. Fiindcă cei ce fac răul vor fi nimiciţi, dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moşteni ţara!

10. Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi.

11. Cei blânzi însă vor moşteni ţara şi se vor bucura de belşug de pace!

12. Cel rău unelteşte împotriva celui drept, scrâşneşte din dinţi împotriva lui.

13. Dar Stăpânul râde de el, căci ştie că-i soseşte şi lui ceasul.

14. Cei răi îşi scot sabia, îşi încordează arcul, ca să-l doboare pe cel sărman şi pe cel nevoiaş, să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.

15. Cu săbiile lor însă îşi vor străpunge propriile inimi, iar arcurile le vor fi zdrobite.

16. Mai bun este puţinul celui drept, decât belşugul multor răi,

17. căci braţele celor răi vor fi frânte, dar Domnul îi sprijină pe cei drepţi.

18. Domnul cunoaşte zilele celor integri. Moştenirea lor va fi pe vecie.

19. Ei nu sunt făcuţi de ruşine în vreme rea, iar în zile de foamete vor fi săturaţi.

20. Cei răi vor pieri însă, iar duşmanii Domnului vor fi ca cele mai frumoase păşuni; vor trece, ca fumul vor trece.

21. Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi; cel drept însă este milos şi înapoiază.

22. Cei ce sunt binecuvântaţi de El vor moşteni ţara, dar cei ce sunt blestemaţi de El vor fi nimiciţi.

23. Domnul întăreşte paşii omului, atunci când Îşi găseşte plăcere în calea lui.

24. Când acesta cade, nu este doborât de tot, căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25. Din tinereţea mea şi până la bătrâneţe nu am văzut vreun om drept părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.

26. El este milos în fiecare zi şi dă cu împrumut, iar urmaşii lui vor fi o binecuvântare.

27. Deci depărtează-te de rău şi fă binele! Atunci vei putea locui în ţară pentru totdeauna!

28. Domnului Îi place să facă dreptate şi nu-Şi părăseşte credincioşii! Totdeauna ei sunt păziţi, dar urmaşii celor răi vor fi stârpiţi.

29. Cei drepţi vor moşteni ţara, o vor locui pe vecie.

30. Gura celui drept rosteşte cuvinte înţelepte, iar limba lui grăieşte cu dreptate.

31. El poartă în inimă Legea Dumnezeului său, şi astfel picioarele nu-i alunecă.

32. Cel rău îl pândeşte pe cel drept, căutând să-l omoare,

33. însă Domnul nu-l dă pe mâna lui şi nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34. Nădăjduieşte în Domnul şi păzeşte calea Lui, iar El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara şi vei vedea nimicirea celor răi!

35. L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui, întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în ţara lui.

36. Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era; l-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37. Uită-te la cel cinstit, priveşte-l pe cel integru, căci omul paşnic are viitor!

38. Răzvrătiţii vor fi nimiciţi cu toţii; viitorul celor răi va fi retezat.

39. Izbăvirea celor drepţi vine de la Domnul, Care le este refugiu în vreme de necaz.

40. Domnul îi ajută şi îi scapă; îi scapă de cei răi şi îi eliberează, pentru că au căutat scăparea la El.