Detaliile cărții

Psalmii 36

Către mai marele cântăreţilor.

1. O rostire cu privire la nelegiuirea celui rău se află înăuntrul inimii mele: Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.

2. Căci se măguleşte prea mult în ochii săi ca să-şi mai găsească păcatul şi să-l urască.

3. Cuvintele gurii lui sunt rele şi înşelătoare; a încetat să mai fie înţelept şi să facă binele.

4. Plănuieşte răul chiar şi în aşternutul său, stă pe o cale care nu este bună şi nu respinge răul.

5. Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri şi credincioşia Ta – până la nori!

6. Dreptatea Ta este ca munţii cei tari şi judecata Ta – ca adâncul cel mare! Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât şi animalelor!

7. Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost fiii oamenilor.

8. Ei se satură de belşugul Casei Tale şi Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale.

9. Căci la Tine este izvorul vieţii şi prin lumina Ta vedem lumina.

10. Continuă să-Ţi arăţi îndurarea faţă de cei ce Te cunosc, şi dreptatea faţă de cei cu inima dreaptă!

11. Să nu m-ajungă piciorul celui mândru, iar mâna celor răi să nu mă izgonească!

12. Au şi căzut făcătorii de rele! Au fost aruncaţi şi nu se mai pot ridica!