Detaliile cărții

Psalmii 34

Un psalm alcătuit de David,

1. Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!

2. Sufletul meu se laudă în Domnul; să audă şi să se bucure cei smeriţi!

3. Măriţi pe Domnul împreună cu mine! Să înălţăm cu toţii Numele Lui!

4. L-am căutat pe Domnul, şi El mi-a răspuns; m-a izbăvit din toate temerile mele.

5. Cei care privesc spre El, se luminează, iar feţele nu li se umplu de ruşine.

6. Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit şi l-a scăpat de toate necazurile lui.

7. Îngerul Domnului îşi aşază tabăra împrejurul celor ce se tem de DOMNUL şi-i salvează.

8. Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

9. Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii Lui, căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!

10. Puii de leu duc lipsă şi flămânzesc, dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11. Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-mă, şi vă voi învăţa frica de Domnul!

12. Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să vadă zile bune?

13. Acela să-şi păzească limba de rău şi buzele – de cuvinte înşelătoare!

14. Să renunţe la rău şi să facă binele! Să caute pacea şi s-o urmărească!

15. Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi, iar urechile Lui iau aminte la strigătul lor.

16. Faţa Domnului însă este împotriva celor ce săvârşesc răul, ca să le şteargă amintirea de pe pământ.

17. Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude şi-i izbăveşte din toate necazurile lor.

18. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită şi-i izbăveşte pe cei cu duhul zdrobit.

19. De multe necazuri are parte cel drept, dar Domnul îl izbăveşte din toate.

20. El îi păzeşte toate oasele şi nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21. Răul va aduce moartea celui nelegiuit, iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiţi.

22. Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi şi nici unul dintre credincioşii Lui nu este osândit.