Detaliile cărții

Psalmii 33

1. Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul, căci lauda se potriveşte celor integri!

2. Lăudaţi-L pe Domnul din liră, cântaţi-I din harfa cu zece coarde!

3. Cântaţi-I un cântec nou, sunaţi frumos din corzi şi strigaţi de bucurie!

4. Cuvântul Domnului este nepărtinitor, toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioşia Sa.

5. El iubeşte dreptatea şi judecata; îndurarea Domnului umple pământul.

6. Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor – prin suflarea gurii Sale.

7. El strânge apele mării într-o grămadă, pune oceanul în cămări.

8. Să se teamă de Domnul, toţi cei de pe pământ! Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!

9. Căci El zice şi ia fiinţă! El porunceşte şi se împlineşte!

10. Domnul zădărniceşte planul neamurilor şi întârzie hotărârile popoarelor,

11. dar planul Domnului rămâne veşnic, şi hotărârile inimii Sale dăinuiesc din generaţie în generaţie.

12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care Şi l-a ales ca moştenire!

13. Domnul priveşte din ceruri, se uită la toţi fiii oamenilor.

14. Din lăcaşul Locuinţei Sale, El priveşte spre toţi locuitorii pământului.

15. El, Care a întocmit sufletul tuturor, ia aminte la toate faptele acestora.

16. Regele nu este izbăvit prin mărimea oştirii lui, nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.

17. Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare şi toată vlaga lui nu poate izbăvi.

18. Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El şi asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,

19. ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină în viaţă în mijlocul foametei.

20. Sufletele noastre tânjesc după Domnul! El este ajutorul şi scutul nostru,

21. căci în El se bucură inimile noastre, fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!

22. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, pe măsura nădejdii noastre în Tine!